ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Έναρξη πληρωμής επιδομάτων από τη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εκτύπωση

ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πληρωμή επιδομάτων αρχίζει στις 11/5/2009 και οι δικαιούχοι μπορούν να εισπράξουν κατ οίκον το επίδομά τους.

Σε περίπτωση απουσίας τους μπορούν με την ειδοποίηση και το σώμα της επιταγής που θα παραλάβουν σε φάκελο, να πληρωθούν το συντομότερο δυνατό από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (2615955,02 ευρώ) το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2009.


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ηράκλειο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία