ΗΡΑΚΛΕΙΟ:Υποβολή δικαιολογητικών για την απόκτηση Π.Ε.Ι. από τους κατόχους Αδειών Δ Λεωφορείου

Εκτύπωση

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις σχετικά με την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας από τους κατόχους Αδειών Οδήγησης κατηγορίας Δ (Λεωφορείου)
Παρακαλούνται οι κάτοχοι Αδειών Οδήγησης κατηγορίας Δ(Λεωφορείου) οι οποίοι απέκτησαν την κατηγορία μετά την 10-09-2008 και μέχρι 01-03-2009 να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και να ενημερωθούν για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών προκειμένου να υποστούν μόνο θεωρητική εξέταση είναι μέχρι 29-05-2009.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Ελληνικό Διαβατήριο και αντίγραφο αυτών
  3. Άδεια Οδήγησης και αντίγραφο αυτής
  4. Αποδεικτικό κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα ποσού εβδομήντα (70) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970.
  5. Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου (Αρχιεπισκόπου Μακαρίου) στο τηλέφωνο 2813-410513, κ. Γιάννης Βενέρης.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ηράκλειο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία