Εγκαίνια ολοκλήρωσης έργου υποδομής του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου

Εκτύπωση

Εγκαίνια ολοκλήρωσης έργου υποδομής του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2009 και ώρα 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου. Το έργο θα εγκαινιάσει ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η εκδήλωση θα γίνει στο κτήριο διοίκησης του ΒΙΟΠΑ στην Αγία Τριάδα του Δήμου Αρκαδίου.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οι ενέργειες για την υλοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου στο Ρέθυμνο ξεκίνησαν από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης το έτος 1994.

Τον Οκτώβριο του 1995 εκπονήθηκε από την ΕΤΒΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας και Οικονομικής Βιωσιμότητας Ίδρυσης Βιοτεχνικού Πάρκου στο Ρέθυμνο, για την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999 του 2ο ΚΠΣ.

Στις αρχές του 1996 συστήνεται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου, στην οποία συμμετέχουν το ΕΒΕ Ρεθύμνου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και ο Δήμος Ρεθύμνου.


Μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων, ο φορέας κατάφερε να αγοράσει το Φεβρουάριο του 1997 μια έκταση 247 στρεμμάτων στην τοποθεσία ?Φούσκαλη - Λάκκος? του οικισμού Αγ. Τριάδας της τέως Κοινότητας Μέσης. Τον Απρίλη του 1998 ολοκληρώθηκε η αγορά μιας ακόμα έκτασης 38 περίπου στρεμμάτων στην ίδια τοποθεσία, η οποία αποτελεί συνέχεια των 247 στρεμμάτων που ανήκε και αυτή στην Κοινότητα Μέσης. Η συνολική έκταση που αγόρασε η ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ανέρχεται σε 285 στρέμματα.

Το Δεκέμβριο του 1997 με την ψήφιση του νόμου 2545, άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο περί καθορισμού των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, που μέχρι τότε ήταν προνόμιο μόνο της ΕΤΒΑ.

Τον Αύγουστο του 1998 κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο Φάκελος αιτήσεως καθορισμού του ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και του Φορέα του.

Το Βιοτεχνικό Πάρκο Ρεθύμνου είναι η πρώτη Βιομηχανική, Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ) που εγκρίθηκε στην Κρήτη και μία από τις 2-3 πρώτες πανελλαδικά τον Απρίλιο του 1999, με την κοινή υπουργική απόφαση 8433/395 (ΦΕΚ 304 Β?/5.4.99)

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης με την υπό αριθμό 2222/28-3-2000 απόφαση του ενέκρινε την ένταξη του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου στο ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999, με ποσοστό επιχορήγηση 60% επί του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2001 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 99 Δ/9-2-2001) η «Έγκριση μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου».

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της νομοθεσίας για τις μελέτες και την κατασκευή των έργων υποδομής των Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών, αλλά και η αλλαγή του Περιφερειακού Χάρτη Ενισχύσεων της χώρας από την Ευρωπαϊκή κοινότητα, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η κατασκευή καμίας ΒΕΠΕ στην Ελλάδα, έως το 2004.

Το Νοέμβριο του 2003 εκδίδεται η Νέα Εγκριτική Απόφαση του ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΥΑ 22002/1252, ΦΕΚ 1756 Β?/26-11-2003, καθώς και η Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ με την υπ? αριθμό 21030/1205 ΥΑ, ΦΕΚ 1691 Β?/18-11-2003.

Τον Ιούλιο του 2005, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης και σημερινός Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτριος Σιούφας εκδίδει την "Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου και καθορισμού ποσοστού επιχορήγησης" του Φορέα «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - (ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.)» (Φ/Α/16.11/1.1/7796/733/21-7-2005).

Η δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου χρηματοδοτείται σε ποσοστό 40% από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΟΠΑ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.9680.650,00 ευρώ.

Στα τέλη του 2006 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι μελέτες του έργου και δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2007.

Τα έργα υποδομής του ΒΙΟΠΑ υλοποιήθηκαν σε δύο (2) φάσεις. Η Α΄ Φάση ξεκίνησε στις 18-7-2007 και περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαραίτητων δικτύων υποδομής για τη λειτουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα 1) Δίκτυα Ύδρευσης και αντλιοστάσιο, 2) Δίκτυα Οδοποιίας, 3) Δίκτυα Ομβρίων υδάτων, 4) Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων, 5) Δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού και Τηλεπικοινωνιών και 6) τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ). Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στα 2.525.063,71 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 Η Β΄ Φάση των έργων ξεκίνησε στις 13/2/2008 και περιλαμβάνει το Κτιριακό Συγκρότημα Κοινοχρήστων Εξυπηρετήσεων, 680 τετρ. μέτρων με συμβατικό τίμημα 1.128.728,16 ευρώ με το Φ.Π.Α. Δημιουργήθηκαν δύο κτήρια, το πρώτο περιλαμβάνει 4 γραφεία διοίκησης, μία μεγάλη αίθουσα συνεδρίων - εκδηλώσεων χωρητικότητας 150 ατόμων και εστιατόριο - καφετέρια. Το δεύτερο κτήριο αποτελείται από τρία γραφεία στα οποία θα στεγαστούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του ΒΙΟΠΑ, όπως τράπεζα, ταχυμεταφορές κλπ.

Όλα τα έργα υποδομής του ΒΙΟΠΑ ολοκληρώνονται στις 30 Απριλίου 2009.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ συμμετέχουν σήμερα το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης, οι Δήμοι Ρεθύμνου και Αρκαδίου, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και όλες (75) οι επιχειρήσεις-επαγγελματίες που έχουν αγοράσει οικόπεδα στο ΒΙΟΠΑ.

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτριο Σιούφα, τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, τη βουλευτή Ρεθύμνου κα Όλγα Κεφαλογιάννη, τον τέως Υπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα, όλες τις διοικήσεις του Επιμελητήριου Ρεθύμνης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης και των Δήμων Ρεθύμνου και Αρκαδίου που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Επίσης τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) και την εταιρεία ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ (θυγατρική της ΕΤΒΑ) για την εκπόνηση των μελετών, τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης, τη δ/νση τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου και τη δ/νση δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης ως επιβλέπουσα αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ αποφάσισε ομόφωνα, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος αντιπροέδρου του Επιμελητήριου Ρεθύμνης και επί χρόνια Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Γιάννη Παπατζανή, να δώσει το όνομα του στην αίθουσα συνεδρίων του Βιοτεχνικού Πάρκου. Επίσης αποφάσισε να δώσει το όνομα του τέως Προέδρου του Επιμελητήριου Ρεθύμνης και της ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ, Εμμανουήλ Μπιρλιράκη, στην κεντρική οδό του ΒΙΟΠΑ, εκτιμώντας την πολύχρονη και σημαντική συνεισφορά του στο έργο αυτό.

 

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία