Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του ψηφιακού Δήμου

Εκτύπωση

Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του ηλεκτρονικού Δήμου

Με γνώμονα τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών του πολίτη, ο Δήμος Ρεθύμνου, υλοποίησε μια σειρά έργων «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», μέσω του 3ου ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό για τον πολίτη του Ρεθύμνου έργο είναι και το «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον του Δήμου Ρεθύμνου για την παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει. Μιλάμε δηλαδή για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες του Δήμου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του, μέσω διαδικτύου.

επιμέλεια: Ελπίδα Δημακοπούλου

Στόχος είναι η ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοτών και η ολοκληρωμένη και ταχεία εξυπηρέτηση όλων των πιθανών αιτημάτων τους ηλεκτρονικά και με ασφάλεια.

Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ρεθύμνου ο δημότης μπορεί να υποβάλλει προς τη δημοτική αρχή, αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών, να παίρνει πληροφορίες από τις δημοτικές υπηρεσίες και απαντήσεις στα αιτήματά του, αλλά και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά όταν κατοχυρωθεί η ηλεκτρονική υπογραφή.

Μπορεί επίσης να κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές και να παίρνει ειδοποιήσεις, να διατυπώνει τη γνώμη του σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, άλλες ψηφοφορίες και forum ανταλλαγής ιδεών, να έχει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία), να λαμβάνει μέσω ταχυδρομείου ή courier όλα τα σχετικά έγγραφα στη διεύθυνσή του, να επικοινωνεί τηλεφωνικά δωρεάν με το Δήμο μέσω διαδικτύου (υπηρεσία VOIP), να υποβάλλει αιτήματα/παράπονα/καταγγελίες από το κινητό του τηλέφωνο και να ενημερώνεται για την εξέλιξή τους (μέσω sms).

Επίσης ο δημότης, μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να παίρνει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, την έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αιτήσεων, μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή του, επίσημα έντυπα, να τα συμπληρώσει, είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα και να τα καταθέσει στην ανάλογη υπηρεσία.

Κάθε πολίτης επιλέγοντας από το σύνδεσμο e- υπηρεσίες του μενού Για Πολίτες ή Για Επιχειρήσεις, έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει και στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στις υπηρεσίες του Δήμου. Οι δημότες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθούν ηλεκτρονικά τριάντα υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, την Τεχνική Υπηρεσία, την Καθαριότητα και της Δημοτικής Αστυνομίας που είναι διαθέσιμες επιλέγοντας το σύνδεσμο e-αιτήματα.

Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή του χρήστη στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου και η συμπλήρωση όλων των στοιχείων του ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα.

Στο τέλος του Μαΐου περίπου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των έργων που έχουν υλοποιηθεί από το Δήμο, προς όσους θα ήθελαν να ενημερωθούν.

Μερικά ακόμη από τα έργα που πρόκειται να παρουσιαστούν είναι η κατασκευή του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (Metropolitan Area Network), η Δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό (Wireless Hotspots), η δημιουργία Τοπικού Κέντρου Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 


              


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία