Δημοτικές τουαλέτες.

Εκτύπωση

Δημοτικές τουαλέτεςτου Νίκου
Νίνου
Είναι αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα η παροχή άριστων υπηρεσιών στις δημόσιες τουαλέτες της πόλης μας.

Επιπρόσθετα ίδιας σημασίας αναγκαιότητα, είναι ο επαρκής αριθμός δημόσιων τουαλετών με αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή τους, ώστε να καλύπτουν όλους τους πολίτες, ημεδαπούς και επισκέπτες της πόλης.

Θεωρούμε, ότι οφείλουν οι υπηρεσίες του δήμου μας, να προβούν σε μια σχετική μελέτη, μετρώντας και αξιολογώντας όλα τα σχετικά στοιχεία, να χωροθετήσουν τις χρειαζούμενες θέσεις, και να προβούν σε σχετική μελέτη.

Οι δημόσιες τουαλέτες μπορούν να λειτουργήσουν είτε με δημοτικό προσωπικό είτε μέσω δημοπράτησης της συντήρησης και της εκμετάλλευσης τους προς ιδιώτες.

Όπως και αν λειτουργήσουν, οφείλουν να πληρούν επαρκείς προδιαγραφές και να αποδίδουν άριστη εικόνα και λειτουργική.

Οι τουαλέτες μπορούν να εγκατασταθούν σε δημοτικούς χώρους [ κατά προτεραιότητα!] ή σε μισθούμενους, από τον δήμο, ιδωτικούς χώρους εφόσον υπάρξει τέτοια ανάγκη, δηλ όταν οι δημοτικοί χώροι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της μελέτης αυτής.

Οι τουαλέτες μπορούν να είναι είτε αυτοχρηματοδοτούμενες, δηλ να βγάζουν τα έξοδα τους, ή να αποφέρουν και κάποιο (ανταποδοτικό) έσοδο για τον δήμο.

Τα τιμολόγια κλπ στοιχεία λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τον δήμο, {με υλοποίηση των στοιχείων της μελέτης που θα έχει προηγηθεί, όπως προετέθη}, ώστε να ελέγχεται πλήρως, και να επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο λειτουργίας τους είτε από τον δήμο, είτε από τον ιδιώτη εκμεταλλευτή τους.

Είναι δογματική η γνωστή ρήση, ότι «η καθαριότητα είναι πολιτισμός», και οι δημόσιες τουαλέτες συνιστούν ένα βασικό δείκτη αυτής της καθαριότητας.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, μελέτης, εισήγησης και αποφάσεων, και ενημέρωση μας για αυτές.


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 22 Απρ 2018

Αρθρογραφία