Ξεκίνησε η προμήθεια μελισσοκομικών φαρμάκων από το κτηνιατρικό κέντρο Ρεθύμνου.

Εκτύπωση

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχίας ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι του Νομού Ρεθύμνου ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 282635/18-3-2008 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι της δράσης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΪΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ 2009» μπορούν να αρχίσουν να προμηθεύονται συνταγές για τα επιδοτούμενα φάρμακα, από το Κτηνιατρικό Κέντρο Ρεθύμνου για το διάστημα από 04/05/2009 έως 03/06/2009 και συγκεκριμένα κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Εγκεκριμένα επιδοτούμενα φάρμακα είναι τα : APISTAN, APIGUARD, BAYVAROL CHEC MITE + ,PERIZIN και THYMOVAR

Καταληκτική ημερομηνία χορήγησης συνταγών ορίζεται η 03/06/2009 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μελισσοκόμοι θα προμηθεύονται τα συνταγογραφημένα φάρμακα από φαρμακεία της επιλογής τους, τα οποία θα εκδίδουν εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης εξοφλημένων τιμολογίων αγοράς είναι η 6η Ιουνίου 2009

Μετά την αγορά των μελισσοκομικών φαρμάκων, οι μελισσοκόμοι θα προσέρχονται και θα επιδεικνύουν τα αγορασθέντα φάρμακα στο Κτηνιατρικό Κέντρο Ρεθύμνου καθώς και εξοφλημένα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς των φαρμάκων, το αργότερο μέχρι 6 Ιουνίου 2009.

Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται μέχρι 100% της καθαρής αξίας των αγοραζόμενων φαρμάκων και θα καθοριστεί ακριβώς μετά την κατάθεση των τιμολογίων. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μελισσοκόμοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2831026691 στο Κτηνιατρικό Κέντρο Ρεθύμνου .

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία