Υποχρεωτική ψηφος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Εκτύπωση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

0πως είναι γνωστό η άσκηση του Εκλογικού  δικαιώματος στις Ευρωεκλογές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος (σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 1 του Ν. 118011981 «περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και άλλων τινών διατάξεων» και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας  (Π.Δ 96/2007 ΦΕΚ 116 Α).


Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Ioυνίου 2009 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1. Από την ανωτέρω υποχρέωση όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ 9β/2DΟ7), εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α) Που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους και

β) Που θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.


Οι εκλογείς της α περίπτωσης αν δεν ψηφίσουν, δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια.

2. Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

α) Υπάλληλοι του Δημοσίου για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ. στους οποίους επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Έλλαδα

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία