Συμβάσεις Ιατρών με ΙΚΑ Ρεθύμνου για περίθαλψη π.ΤΑΞΥ-Προβλήματα ιδρύματος.

Εκτύπωση

Αναφορά κατέθεσε  ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηλίας Ε. Λαμπίρης,  προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά με θέμα: «Συμβάσεις Ιατρών με ΙΚΑ Ρεθύμνου για περίθαλψη ασφαλισμένων π. ΤΑΞΥ - Προβλήματα ιδρύματος».

Με την αναφορά του αυτή, έθεσε υπόψη της Υπουργού τα με αριθ.πρωτ. 635/ 3-12-2008 και 101/6-03-09 έγγραφα του Ιατρικού Συλλόγου Ρέθύμνου, με τα οποία είχε εκφραστεί ο προβληματισμός και η επισήμανση για το δραματικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται το Υποκατάστημα ΙΚΑ Ρεθύμνου,  μετά την Ασφαλιστική «Μεταρρύθμιση» και την προσθήκη των ασφαλισμένων του π. ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ με δεδομένες τις ελλείψεις σε διοικητικό, λειτουργικό, ιατρικό και εργαστηριακό επίπεδο.

H Υπουργός απάντησε με το αριθμ. πρωτ.
Φ. 90023/7400/755 έγγραφο, το κείμενο του οποίου έχει  ως εξής:

«Απαντώντας στην αρ. 3209/11.03.2009 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Ηλία Λαμπίρη, σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρεθύμνου, σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησε η Διοίκηση του Ιδρύματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008, τα πολυιατρεία και ιατρεία του κλάδου ασθένειας τ. ΤΑΞΥ μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 01.08/2008, με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μία 5ετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.

Κατόπιν, με την αρ. ΔΙΠΠ/Φ/ΕΓΚΡ7/1866/31.07.2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 12μηνών με 300 γιατρούς ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ.

Στη συνέχεια, οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος προέβησαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 12μηνών και συγκεκριμένα για το Ν. Ρεθύμνου για 22 θέσεις ιατρών των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

     4

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

     2

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

     3

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

      2

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

2

ΩΡΛ

1

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

1

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

1

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

1

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ

1

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

1

ΠΜΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

1

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

1

ΣΥΝΟΛΟ

   22

Έγινε σύναψη μίσθωσης έργου 12μηνών, με έναν(1) ορθοπεδικό και με έναν(1)ουρολόγο, εκκρεμεί η σύμβαση με έναν καρδιολόγο. Όσον αφορά στις άλλες ειδικότητες, δεν υπήρχαν αιτήσεις ενδιαφερομένων. Εξάλλου οι ασφαλισμένοι του τ.ΤΑΞΥ μπορούν να εξυπηρετηθούν στην ΝΜΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρεθύμνου, όπου οι υπηρετούντες γιατροί-οδοντίατροι είναι είκοσι δύο(22).

Η Μονάδα είναι ενταγμένη στο ΣΔΖΥΥ (184) τηλεφωνικό ραντεβού και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

Μετά την επέκταση του θεσμού του προσωπικού ιατρού, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 24μηνών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής. Στη Μονάδα του Ρεθύμνου θα τοποθετηθούν τρεις (3) ιατροί.

Επίσης, μετά την έκδοση του ΠΔ 197/2008 (ΦΕΚ 261, τ.Α) με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή μονίμων ιατρών-οδοντιάτρων και κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την πλήρωση 2.000 κενών οργανικών θέσεων, το Ίδρυμα θα προβεί στις πρέπουσες διαδικασίες για την καλύτερη στελέχωση των ιατρείων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των ασφαλισμένων του. 

  1. Οι πάσης φύσεως οφειλές του τ.ΤΑΞΥ του χρονικού διαστήματος πριν την συγχώνευση, έχουν ήδη εξοφληθεί. Με την 242/06.11.2008 απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ρυθμίστηκε το θέμα σχετικά με τη διατήρηση των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς κλπ προμηθευτές υγείας που είχε συνάψει το τ.ΤΑΞΥ πανελλαδικά και με το Γ232/1945/23.12.2008 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την εξόφληση των οικονομικών απαιτήσεων των εν λόγω προμηθευτών για το μετά την ένταξη χρονικό διάστημα. 

Συγκεκριμένα, το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Ρεθύμνης, κατ εκτέλεση των ανωτέρω ήδη έχει εκδώσει τα σχετικά εντάλματα, που αφορούν στην πληρωμή των γιατρών κατά περίπτωση, του χρονικού διαστήματος 8ος-11ος 2008, τα οποία θα εξοφληθούν αμέσως μετά την θεώρησή τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και έχει προχωρήσει στον έλεγχο και εκκαθάριση των επόμενων μηνών. 

3. Τέλος, σχετικά με την έλλειψη συστήματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή της Μονάδας Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρεθύμνου, σας γνωρίζουμε ότι, έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εκατόν εξήντα πέντε (165) συστημάτων Η/Υ, μεταξύ των οποίων και ένα (1) σύστημα για τη Μονάδα του Ρεθύμνου, η διενέργεια του οποίου έχει προσδιοριστεί στις 07.04.2009.« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία