2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»

Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 - 2013 & ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Στη Σύρο μετέβη την Πέμπτη 2 Απριλίου ο Νομάρχης Ρεθύμνου, κ. Γιώργης Παπαδάκης, όπου συμμετείχε στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της 2ης Επιτροπής, κ. Χαράλαμπου Κόκκινου. (Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας κάθε Περιφέρειας που μετέχει στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα προεδρεύει για ένα χρόνο στην επιτροπή Παρακολούθησης).

Στη συνεδρίαση μετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Σεραφείμ Τσόκας, Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Νομάρχες και οι εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ όλων των Νομών των τριών Περιφερειών, εκπρόσωποι όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, Στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών φορέων.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της επιτροπής, τόνισε ότι κύρια αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση και η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013».
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

 • Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής
 • Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των στόχων
 • Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
 • Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης και
 • Προτείνει οποιαδήποτε αναθεώρηση του προγράμματος

  Όπως τόνισε ο κ Κόκκινος, η περίοδος που διανύουμε έχει τεράστια σημασία, καθώς επιδιώκεται ένας διττός στόχος:
  αφενός το κλείσιμο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η πορεία του οποίου είναι απόλυτα πετυχημένη
  και αφετέρου την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ.
Όπως είναι γνωστό, μετά την παράταση που δόθηκε στα Προγράμματα που έληγαν στις 31.12.2008, λόγω της μεγάλης κρίσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, η προθεσμία για τη λήξη τους έχει μετατεθεί στις 30 Ιουνίου 2009. Παρότι είχε επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση από το τέλος του 2008, η παράταση αυτή δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και τη διενέργεια διορθωτικών κινήσεων για το κλείσιμό τους.

Η προσπάθεια αυτή, για το καλύτερο δηλαδή κλείσιμο των Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ, είχε ως συνέπεια την σταδιακή ενεργοποίηση των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αφού τόσο οι φορείς διαχείρισης όσο και οι φορείς υλοποίησης είχαν ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας τον τελευταίο χρόνο.

Η πρόοδος της ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου αποτελεί το θέμα της σημερινής Συνεδρίασης.

Το Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,3 δις ευρώ, από τα οποία:
564 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στην Κρήτη
411 εκ. ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο και
350 εκ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 12 Άξονες Προτεραιότητας σύμφωνα με τις εξής 5 θεματικές προτεραιότητες:
1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
2. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
3. Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
4. Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής
5. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ενεργοποίηση του Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου έως τον Μάρτιο παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Έχουν εξειδικευτεί 612 εκ. ευρώ, ποσό που προσεγγίζει το 50% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος

Έχουν εκχωρηθεί στις Διαχειριστικές Αρχές για να τα διαχειριστούν 308 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ? περίπου του Προγράμματος

Έχουν δημοσιοποιηθεί 6 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 17 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας (που είναι ο όρος που ουσιαστικά αντικαθιστά τα γνωστά μας Μέτρα) και έχουν συνολικό ύψος πάνω από 200εκ. ευρώ.
Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας
 


Την Δευτέρα, 6 Απριλίου, ο Νομάρχης Ρεθύμνου, κ. Γιώργης Παπαδάκης, μετέβη μαζί με το Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ρεθύμνου, κ. Μανώλη Μανωλακάκη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχίας, κ. Κώστα Σαββάκη στα Χανιά όπου συμμετείχε στην 8η και τελική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000 - 2006, η οποία έκανε τον απολογισμό του Γ΄ΚΠΣ σε επίπεδο Κρήτης το οποίο αναλύθηκε κατά Άξονα και Μέτρο και του οποίου ο προϋπολογισμός έκλεισε στα 696,022 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου στην τοποθέτησή του επισήμανε τα εξής:
" Το Γ΄ΚΠΣ έκλεισε για την Κρήτη με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, αφού το ποσοστό της απορρόφησης των κονδυλίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκτιμάται μάλιστα ότι στις 30/6 θα είναι 115%, γεγονός που αποτελεί πρωτοπορία σε επίπεδο χώρας.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη συλλογικότητα και άριστη συνεργασία όλων των φορέων του νησιού, στη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και της Αρχής Διαχείρισης Κρήτης.
Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι στο Γ΄ΚΠΣ δεν ενισχύθηκε η ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανισότητες στις υποδομές, στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι αδικίες αυτές οφείλουν να διορθωθούν άμεσα στη νέα προγραμματική περίοδο, στο ΕΣΠΑ το οποίο θα πρέπει να απεμπολήσει τον συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του και να αποκτήσει πιο απλές διαδικασίες ένταξης των έργων.
Θεωρώ ότι οι φορείς υλοποίησης του ΕΣΠΑ (Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ) πρέπει να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό, που θα ασχοληθεί μόνο με το ΕΣΠΑ με τη μορφή μιας ομάδας εργασίας.
Τέλος σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες έργων της Κρήτης για ένταξη στο ΕΣΠΑ, θεωρείται αυτονόητη η κυρίαρχη θέση του ΒΟΑΚ, ο οποίος έχει πολλές ελλείψεις παρότι ο ρόλος του και η σπουδαιότητά του για την ασφάλεια των Κρητικών και την ανάπτυξη της Κρήτης είναι κεφαλαιώδης.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ αναμφίβολα "αντέχει" να διαθέσει το 1,5 δις Ευρώ, που απαιτείται για τις παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ, από τα συνολικά 10δις Ευρώ που έχει να διαχειριστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Σε ό,τι αφορά άλλα έργα που σχετίζονται με την προσπελασιμότητα (δρόμοι) επειδή τα χρήματα από το ΠΕΠ δεν επαρκούν είναι απαραίτητη η ένταξή τους στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων".


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Παρασκευή, 25 Μάι 2018

Αρθρογραφία