Η ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Εκτύπωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008

+ 9,7% ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ: ευρώ 278,9 ΕΚΑΤ.
+ 8,5% ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ευρώ 252,1 ΕΚΑΤ.

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008:

Κύκλος Εργασιών
Αύξηση κατά 8,5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ για τη χρήση 2008 και ανήλθε σε ευρώ 252,1 εκατ. έναντι ευρώ 232,3 εκατ. τη χρήση 2007. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 278,9 εκατ., έναντι ευρώ 254,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 9,7%.

Μικτά κέρδη
Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 52,3 εκατ. έναντι ευρώ 60,9 εκατ. το 2007 παρουσιάζοντας μείωση κατά ευρώ 8,6 εκατ. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 51,0 εκατ. έναντι ευρώ 60,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν από τη μεγάλη αύξηση του κόστους εκμετάλλευσης των πλοίων, γεγονός που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στο αυξημένο κόστος επισκευών και συντηρήσεων των πλοίων. Ενδεικτικά, το κόστος των καυσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά ευρώ 23,2 εκατ. επιπλέον σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την έναρξη δρομολογίων του «ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΡΟΣ» μετά το τέλος της θερινής περιόδου λόγω της καθυστερημένης ολοκλήρωσης μετασκευής και παράδοσής του σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.   

EBITDA
Επακόλουθο των παραπάνω γεγονότων ήταν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA) για το 2008 να ανέλθουν σε ευρώ 27,3 εκατ. έναντι ευρώ 43,3 εκατ. το 2007 και, αντίστοιχα, του Ομίλου σε ευρώ 26,9 εκατ. από ευρώ 43,0 εκατ. το 2007. Επίσης, το EBITDA επηρεάστηκε από την αύξηση των προμηθειών έκδοσης εισιτηρίων (ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων) και από τη διενέργεια επιπλέον προβλέψεων.  

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 2008
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2008 σε ζημιές ποσού ευρώ 3,5 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 13,6 εκατ. το 2007. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 5,9 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 12,3 εκατ. το 2007.

Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2008

  • Στις 14 Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιάρθρωσης του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με τη σύναψη νέων δανειακών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και κοινοπραξίας τραπεζών. Με την αναδιάρθρωση επιτεύχθηκαν ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
  • Στις 18 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,05 ανά μετοχή (συνολικό ποσό ευρώ 8,1 εκατ.) για τη χρήση 2007, καθώς επίσης ενέκρινε και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση έως την 31.12.2008 της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2007.
  • Κατά τη διάρκεια του α? εξαμήνου 2008 η ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε σε νέες αγορές ξεκινώντας την εκτέλεση δρομολογίου στη γραμμή των Κυκλάδων ?Πειραιάς - Πάρος - Νάξος - Ίος - Σαντορίνη- με το πλοίο «ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ», ενώ στις αρχές του β εξαμήνου δρομολόγησε το πλοίο «ΕΓ/ΟΓ ΛΙΣΣΟΣ» στη γραμμή "Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη", στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας για αναδιάρθρωση των δρομολογίων της και την παρουσία της σε νέες αποδοτικές γραμμές.
  • Συνεχίστηκε για ακόμα μία χρονιά η ναύλωση του «ΕΓ/ΟΓ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε κρατική εταιρεία της Τυνησίας για την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης η ΑΝΕΚ ναύλωσε το πλοίο «ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο συνέβαλε σημαντικά στην εξυπηρέτηση των δρομολογιακών αναγκών της Εταιρείας.
  • Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πολυτελέστατου επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΥΡΟΣ» στον Πειραιά και στα Χανιά με την παρουσία αρκετών επισήμων και πλήθος κόσμου που εξήρε το εγχείρημα της ANEK για την απόφασή της να εντάξει ένα νέο, σύγχρονο, ασφαλές και γρήγορο πλοίο στην ελληνική ακτοπλοΐα. Το «ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΡΟΣ» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα πλοία που ταξιδεύουν στις ελληνικές θάλασσες, κατασκευασμένο με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, με δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η δρομολόγηση του πλοίου στη γραμμή -Πειραιάς - Χανιά- εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής της ΑΝΕΚ για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου της και θα συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, καθώς ο ιδιόκτητος στόλος της Εταιρείας αποτελείται πλέον από 11 πλοία με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητάς της σε επιβάτες και οχήματα.
  • Τον Οκτώβριο του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της ΑΝΕΚ για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ ευρώ 225 χιλ. που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2008.
  • Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 η ΑΝΕΚ LINES ψηφίστηκε ως η "Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ", στα πλαίσια των Greek Shipping Awards που διοργάνωσε ο διεθνής ναυτιλιακός οίκος Lloyd?s List. Η βράβευση αυτή επισφραγίζει τη διαρκή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επιβατηγό κοινό και την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής στις 19 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά το ποσό των ευρώ 4,5 εκατ. για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την παράταση της ολοκλήρωσης της διάθεσης μέχρι την 31.03.2009, χωρίς η εν λόγω μεταβολή να επιφέρει αλλαγή ή επίπτωση στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, παρά τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, κατάφερε το 2008 να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της στις γραμμές της Κρήτης, ενώ στις γραμμές της βόρειας Ιταλίας όπου δραστηριοποιείται διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, με λιγότερα συνολικά πραγματοποιηθέντα ταξίδια κατά 2,5% σε σύγκριση με το 2007 η ΑΝΕΚ διακίνησε 23% περισσότερους επιβάτες, 14% περισσότερα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 6% περισσότερα φορτηγά.

Η εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου σε πρωτοφανή επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2008 ήταν ο βασικότερος παράγοντας που επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης. Η σημαντική υποχώρηση των τιμών των καυσίμων στο τελευταίο τρίμηνο ήταν ένα θετικό γεγονός και, εφόσον σταθεροποιηθούν μέσα στο 2009, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του κόστους στην τρέχουσα χρήση και επιστροφή στην κερδοφορία. Στρατηγικές κινήσεις όπως η ένταξη του «ΕΓ/ΟΓ ΕΛΥΡΟΣ» στο στόλο της Εταιρείας και οι δρομολογήσεις πλοίων σε νέους αποδοτικούς προορισμούς θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση της ΑΝΕΚ έναντι των ανταγωνιστών της και θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πορεία της Εταιρείας στη δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία.

Χανιά, 27 Μαρτίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία