H Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την έλλειψη ιατρών

Εκτύπωση

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω απάντηση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας Πετραλιά, (υπ΄αριθμόν Φ90022/4341/862/Φεβρ.?09) στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, από το βουλευτή κ. Λαμπίρη και η οποία αφορά στην έλλειψη ιατρών ειδικοτήτων στη Ν.Μ.Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρεθύμνου καθώς και τη συστέγαση των διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών της εν λόγω Μονάδας σε ενιαίο κτίριο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα μας έγιναν γνωστά από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Στη ΝΜΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρεθύμνου προβλέπονται οι παρακάτω οργανικές θέσεις ιατρών-οδοντιάτρων και υπηρετούν αντίστοιχα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

AKTΙΝΟΛΟΓΟΣ

1

-

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

               -

1

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

 1

3

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

-

-

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

-

-

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

1

1

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

1

-

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

1

-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

3

5

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

1

2

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

1

3

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

-

1

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

1

1

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

4

2

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

2

3

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

-

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

1

1

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

-

1

Ω.Ρ.Λ.

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

18

22

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο αριθμός των υπηρετούντων ιατρών-οδοντιάτρων είναι μεγαλύτερος (είκοσι δύο(22), έναντι του αριθμού των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων οι οποίες είναι δέκα οκτώ(18).
Στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, η Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρεθύμνου είναι ενταγμένη στο Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, όπου δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με αριθμό κλήσεως 184 προκειμένου να κλείνουν με οποιοδήποτε ιατρό της επιλογής τους τηλεφωνικό ραντεβού.

Η δυνατότητα που παρέχει το Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (184) στους ασφαλισμένους να προγραμματίσουν το ιατρικό τους ραντεβού με γιατρό της ίδιας ειδικότητας αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Μετά την επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, η Διοίκηση του Ιδρύματος προέβη σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 24 μηνών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής. Κατόπιν αυτού στη Μονάδα του Ρεθύμνου θα τοποθετηθούν τρεις (3) γιατροί.

Το Υπουργείο μας, γνωρίζοντας τη γενικότερη έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό που αντιμετωπίζουν οι μονάδες του Ιδρύματος, με σκοπό την αντιμετώπιση των σημαντικών ελλείψεων των υγειονομικών μονάδων του Ιδρύματος σε ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών περίθαλψης, των ασφαλισμένων του, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εγκρίθηκε με την ΔΙΠΠ/Φ..ΕΓΚΡ.7/42/20153π.έ/2-2-2009 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, για την πλήρωση 2.000 κενών οργανικών θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων, με προκήρυξη και με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν με το Π.Δ. 197/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 261/Α΄/22.12.2008.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος θα φροντίσει για την ενίσχυση των Μονάδων εκείνων, στις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη έλλειψη ιατρικού προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής, καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας, προκειμένου να επιτύχει πιο άρτια στελέχωση των μονάδων.

  1. Αναφορικά με το θέμα της στέγασης του Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρεθύμνου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
  • Oι Διοικητικές Υπηρεσίες του προαναφερόμενου Υποκαταστήματος στεγάζονται σε μισθωμένο κτίριο, επιφάνειας 988 τ.μ. που μισθώθηκε το 2002, ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το οποίο διαμορφώθηκε και προσαρμόσθηκε πλήρως για τις στεγαστικές και λειτουργικές ανάγκες των προς στέγαση Υπηρεσιών και ειδικότερα για την άμεση εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Η μίσθωσή του λήγει στις 28-2-2011 και προβλέπεται παράταση της μίσθωσης για τρία ακόμη χρόνια.
  • Οι Υπηρεσίες Υγείας στεγάζονται σε άλλο μισθωμένο κτίριο, επιφάνειας 532 τ.μ.

Για τη συστέγαση και των δύο Υπηρεσιών διενεργήθηκε δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ενός κτιρίου, επιφάνειας 2.600 τ.μ. και επειδή δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα διενεργήθηκε νέος διαγωνισμός για μίσθωση ενός κτιρίου επιφάνειας 900 τ.μ. για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών Υγείας , χωρίς όμως αποτελέσματα.

Επειδή η μίσθωση του κατεχόμενου κτιρίου των Υπηρεσιών Υγείας έχει λήξει στις 10-8-98 με την 214/32/2-10-08 απόφαση ΔΣ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ εγκρίθηκε η παράταση της μίσθωσης για χρονική διάρκεια εννέα ετών με δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης για τρία ακόμη χρόνια με μονομερή δήλωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Με την υπογραφή του μισθωτηρίου το Ίδρυμα θα προβεί στον εξωραϊσμό του κτιρίου και στις απαραίτητες εργασίες βελτίωσής του.

Στο οικοδομικό πρόγραμμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έχει περιληφθεί η αγορά οικοπέδου, το οποίο ανοικοδομούμενο να αποδίδει κτίριο 3.500 τ.μ. τουλάχιστον για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρεθύμνου. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν τρεις διαγωνισμοί χωρίς όμως να αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα το Ίδρυμα έχει απευθυνθεί και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να παραχωρήσει οικοπεδική έκταση 7 στρεμμάτων περίπου από το 547 Τ.Τ. στη θέση Πανόραμα για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου.

  1. Τέλος, όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της ανωτέρω Μονάδας με Η/Υ σας γνωρίζουμε ότι στις 14-11-2008 υπεβλήθη αίτημα από την εν λόγω Μονάδα στη Διοίκηση του Ιδρύματος για την προμήθεια ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το αίτημα αυτό έχει συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων σε εκκρεμότητες, η τακτοποίηση των οποίων θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2009
     

                   Η Υπουργός
Φάνη Πάλλη Πετραλιά

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία