Δήμαρχε περιμένουμε!

Εκτύπωση

Δήμαρχε περιμένουμε!


του Νίκου
Νίνου
12-3-2009

Ο δημοτικός Κώδικας, επιβάλλει την υποχρέωση των δημάρχων για ετήσιο απολογισμό, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, σε ειδική συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ανακοινώνεται πριν 15 μέρες, και καλούνται να συμμετάσχουν οι κάτοικοι και οι φορείς της πόλης!

Το άρθρο 217 του Κώδικα λέει:

  1. κάθε χρόνο, γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτ αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημ συμβουλίου, σε ο,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του δήμου, και την εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής αρχής.
  2. η ειδική δημόσια συνεδρίαση γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου, και ανακοινώνεται πριν από 15 μέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

  1. κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημ συμβουλίου, τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις, και μπορούν να πάρουν τον λόγο τα μέλη του δημ συμβουλίου
  2. κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος, ή φορολογούμενος από το δήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό, στη συνεδρίαση αυτή.
  3. σε περίπτωση, που το χρονικό διάστημα, που προβλέπει το παρόν άρθρο, παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής αυτής συνεδρίασης, μπορούν οι δημοτ παρατάξεις ή οι δημοτ σύμβουλοι να προκαλέσουν την συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθρο 95»

Δυστυχώς εμείς δεν επαρκούμε αριθμητικά για να επικαλεσθούμε το άρθρο 95 και να ζητήσουμε την ειδική αυτή συνεδρίαση.

Δυστυχώς ομάδες πολιτών δεν κατέθεσαν αίτηση να ζητήσουν μια τέτοια συνεδρίαση.

Όμως η πολιτική υποχρέωση υφίσταται και κακώς ο δήμαρχος πέρυσι τον Ιούνιο, δεν συγκάλεσε αυτήν την ειδική απολογιστική συνεδρίαση του δημ συμβουλίου.

Με την παρούσα δημόσια τοποθέτηση μας, ζητούμε από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ώστε:

  1. να ορίσουν και να ανακοινώσουν την ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό έτους 2007, που θα έπρεπε να έχει γίνει από τον Ιούνιο 08!
  2. να μας ενημερώσει με το κείμενο του απολογισμού του, ώστε να ετοιμάσουμε την τοποθέτηση της δημοτικής μας παράταξης, όπως προβλέπει ο Κώδικας.

Κάποιοι θα υπέθεταν ότι ο απολογισμός δεν έγινε και δεν γίνεται, γιατί δεν υπήρχε περιεχόμενο να παρουσιασθεί, και καθυστερεί για να μαζευτεί, ο,τι προκύψει, στο σακούλι του απολογισμού.

Ζητούμε από τον δήμαρχο την άμεση ανταπόκριση του στην υποχρέωση του, η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 217 του Κώδικα δήμων και κοινοτήτων.

Περιμένουμε!

*ο κ. Νίκος Νίνος
είναι Δημοτικός Σύμβουλος
& επικεφαλής της μειοψηφίας
στον Δήμο Ρεθύμνου


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία