Συνεδρίασε στις 11/3/09 στη Νομαρχία, η ΝΕΛΕ

Εκτύπωση

Πραγματοποιήθηκε στις 11/3/09 στη Νομαρχία υπό τη προεδρία του Νομάρχη Ρεθύμνου, κ. Γιώργη Παπαδάκη, η συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) της Νομαρχίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τον επιμορφωτικό απολογισμό 2008 και τον προγραμματισμό δράσεων για το 2009.

Συγκεκριμένα, το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν 86 εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφορες θεματικές ενότητες (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, πληροφορική, AUTOCAD, αγωγή υγείας, συμβουλευτική στήριξη, κέντημα, κοπτική ραπτική, μαγειρική - ζαχαροπλαστική, εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, βιολογικές καλλιέργειες, παραγωγή - τυποποίηση αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων κ.λ.π) διάρκειας 5.350 ωρών και κόστους 100.000 ευρώ.

Επιπλέον για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των ενηλίκων πολιτών στην περιφέρεια του Νομού υλοποιηθήκαν σαράντα δυο προγράμματα το 2008 διάρκειας 2.460 ωρών και προϋπολογισμού 51.660 Ευρώ.

Για το 2009 αποφασίστηκε η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 3.500 ωρών, προϋπολογισμού 70.000 Ευρώ, που χρηματοδοτούνται με 40.000 Ευρώ από τη Νομαρχία και με 30.000 Ευρώ από τη Γ.Γ Δία Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Ο προγραμματισμός των δράσεων θα οριστικοποιηθεί σε νέα συνεδρίαση της ΝΕΛΕ μέσα στο Μάρτιο.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχίας:
Αναλυτικά:
1.Υπεβλήθη πλήρης φάκελος με το έργο του ΚΕΚ, για έλεγχο και αξιολόγηση από το ΕΚΕΠΙΣ προκειμένου να ανανεωθεί ή να διακοπεί η πιστοποίησή του.
2. Στο πλαίσιο των προκηρύξεων του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG
2α. Α. (INTERREG IVC β΄ φάση Ευρωπαϊκή Συνεργασία 2007-2013) το KEK εκδήλωσε -μετά από επιλογή - ενδιαφέρον για συνεργασία σε περίπου 170 ιδέες-σχέδια σχετικά με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον, την δια βίου εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες καθώς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.   Με την συνεργασία των διακρατικών εταίρων ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρακάτω οκτώ προτάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑΡ

ARGONAUTICA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

175.700,00

26.355,00

SPINWORLD

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

108.100,00

16.215,00

ELARNET

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

100.000,00

15.000,00

CLEAN SEA

ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ

221.499,00

33.224,85

ENEUREC

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ JAEN(ΙΣΠΑΝΙΑ)

21.000,00

140.000,00

PIC

ΜΑΛΤΑ

107.375,00

16.106,25

ECO-MANAGEMENT

 

100.000,00

18.000,00

2β. Στο πλαίσιο της προκήρυξης του MED Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Αυτές τις ημέρες σχεδιάζεται με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου τη συμμετοχή της Νομαρχίας ως συντονιστή εταίρου στο MED, ολοκληρώνοντας την πρόταση μας με το τίτλο "ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ", προϋπολογισμού 500.400.00 ευρώ, και ως εταίρος στο πρόγραμμα HERICYCLING: προϋπολογισμού 120.700,00 ευρώ.
Η πρότασή μας εστιάζεται σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού. Δίνουμε έμφαση στο τρίπτυχο κρητική διατροφή, τα τοπικά προϊόντα και τα ορειβατικά μονοπάτια.

Επίσης έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε δίκτυα άλλων σχεδίων στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται σε δράσεις σχετικές με την δια βίου εκπαίδευση, τον πολιτισμό, και τον τουρισμό.

3. Προετοιμάζεται επίσης η συμμετοχή της Νομαρχίας  με την υποβολή προτάσεων (τεχνικών προσφορών) στον ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την κατάρτιση ανέργων στα ΚΕΚ.

Θα υποβληθούν τεχνικές προσφορές για πέντε προγράμματα ΣΕΚ ανέργων, στον τουριστικό τομέα και στο τομέα των πράσινων επαγγελμάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Με έκπτωση 10%. Προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 4ευρώ ανά ώρα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο και υποχρεωτική πρόσληψη από την επιχείρηση πρακτικής άσκησης του 30% των καταρτιζομένων για τουλάχιστον 70 ημερομίσθια. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27/4/2009

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία