Η συνάντηση της κ.Κεφαλογιάννη με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Εκτύπωση

Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννη, με θέμα την τροπολογία που έχει κατατεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής και αφορά στον καθορισμό των πολεοδομικών ορίων οικισμών του νομού Ρεθύμνου.

Η Βουλευτής του νομού θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τον κ. Υφυπουργό για το περιεχόμενων των υπομνημάτων που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Νομάρχη Ρεθύμνου κ. Παπαδάκη και την Επιτροπή Αγώνα για την Επίλυση Οικιστικών Προβλημάτων του Νομού καθώς προτείνουν τροποποίηση της τροπολογίας, η οποία έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα προτείνουν όπως η σχετική τροπολογία, η οποία όπως είναι γνωστό είχε δοθεί στη δημοσιότητα από τον Υπουργό κ. Σουφλιά ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, να διαμορφωθεί ως εξής :
«Διαγράμματα, που συνοδεύουν αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή των Νομαρχών ή των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων και δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της Γ4δ/15883/1988 (Β?142) κοινής Υπουργικής απόφασης καθώς και διαγράμματα - κύκλοι που προκύπτουν από τον σαφή προσδιορισμό, του κέντρου των οικισμών σε ακτίνα 800 μέτρων από αυτό, αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα κείμενα των πιο πάνω αποφάσεων και οι αποφάσεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ που ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης το πρώτον στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ως άνω αποστολή των διαγραμμάτων και αποφάσεων γίνεται σε κάθε περίπτωση με επιμέλεια και εντολή του κατά τόπο αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.»

Ο κ. Καλογιάννης επισήμανε ότι η τροπολογία έχει συνταχθεί με γενικό τρόπο από το Υπουργείο με σκοπό να επιλύσει το πρόβλημα σε όλους τους οικισμούς που είχαν δημοσιευμένες αποφάσεις και όχι δημοσιευμένα διαγράμματα η δε αναφορά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1988 είναι απαραίτητη ως αιτιολογική βάση για μια νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει δημοσίευση διαγραμμάτων μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο δεκαετιών.
Ωστόσο δεσμεύθηκε να εξετάσει με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου τις προτάσεις που έχουν τεθεί από τους τοπικούς φορείς και υποβλήθηκαν από τη Βουλευτή καθώς στόχος είναι να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα του νομού και να δικαιωθούν οι πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται λόγω των γνωστών λαθών και παραλείψεων του χθες.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία