Συνεργασία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου για το Φράγμα Ποταμών

Εκτύπωση
Συνεργασία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου για το Φράγμα Ποταμών

 

Συνεργασία είχε την Πέμπτη 5-3-2009 ο Προϊστάμενος του Παραρτήματος Ρεθύμνου του Ο.Α.ΔΥ.Κ. κ. Μαμαγκάκης Ευάγγελος, με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου κ. Μπουραντά Χρήστο, στα γραφεία του Οργανισμού στο Ρέθυμνο.

Η συνεργασία αυτή έγινε σε συνέχεια της από 23-2-2009 σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην Νομαρχία Ρεθύμνης, στα πλαίσια της παρουσίασης από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. της μελέτης θραύσης του φράγματος Ποταμών σε συνεργασία με το Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. - Πολιτική Προστασία.

Αφού εξετάστηκε η λειτουργία του φράγματος σε σχέση με την πυροπροστασία της ευρύτερης περιοχής των έργων του φράγματος και την υποδομή που έχει κατασκευάσει ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. για τον σκοπό αυτό, παραδόθηκαν τα σχέδια της περιοχής του ταμιευτήρατου Φράγματος Ποταμών, όπου έχει οριοθετηθεί επακριβώς με συντεταγμένες η θέση από την οποία μπορεί να γίνεται με ασφάλεια η λήψη νερού για την κατάσβεση πυρκαγιών με εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η θέση αυτή είναι στο βαθύτερο σημείο του ταμιευτήρα, σε απόσταση από τον πύργο υδροληψίας και έχει καθαριστεί από την δενδρώδη βλάστηση που υπήρχε, πριν από την έναρξη της πλήρωσης του φράγματος. Ακόμα παραδόθηκαν τα σχέδια του μήκους 16 χλμ. κεντρικού αγωγού μεταφοράς από το φράγμα έως και την Πηγή του Δήμου Αρκαδίου, όπου ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. θα τοποθετήσει εννέα (9) πυροσβεστικά υδροστόμια και τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία από τέλος Μαΐου 2009.

Τέλος, αποφασίστηκε ο περαιτέρω συντονισμός ενεργειών και δράσεων μεταξύ των δύο Υπηρεσιών για την πυροπροστασία της περιοχής του ταμιευτήρα του φράγματος, καθώς τυχόν πυρκαγιές στα πρανή πέρα από την υποβάθμιση του τοπίου που θα επιφέρουν, θα προξενήσουν μεταφορά φερτών υλών προς την λίμνη και ενδεχομένως κατολισθήσεις, λόγω της ιδιομορφίας των εδαφών στην περιοχή (αργιλικά πετρώματα μεγάλου πάχους με ιδιαίτερα δυσμενή γεωτεχνικά χαρακτηριστικά), με δυσμενείς συνέπειες για την λειτουργία του φράγματος.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία