Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόσκληση κατάθεσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ

Εκτύπωση

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Παρακολούθησης για την ωρίμανση των Έργων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, που έχει συσταθεί με Απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνου.

Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η συζήτηση για την πρόσκληση κατάθεσης έργων για ένταξη στο ΕΣΠΑ από 10/2/09 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η πρόσκληση αφορά έργα που ανήκουν στον Άξονα προτεραιότητας 1 (υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας) κωδικός 23 (περιφερειακές - τοπικές οδοί). Η Επιτροπή ασχολήθηκε με την ετοιμότητα της Νομαρχίας Ρεθύμνου αλλά και των Δήμων του Νομού.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναφορά και στην ημερίδα με θέμα:
" Διαδικασίες Υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων 2007 -2013", που διοργανώνει την Πέμπτη 5 Μαρτίου  στις 11 το πρωί, στο Επιμελητήριο η ΤΕΔΚ Ρεθύμνου.

Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης για την ωρίμανση των Έργων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου της Νομαρχίας συμμετέχουν η Αντινομάρχης Ρεθύμνου, κα Ζωή Σιταρένιου - Μπριλλάκη (Πρόεδρος),ο κ. Γιώργος Φανουργάκης μέλος ΔΣ παραρτήματος Ρεθύμνου ΤΕΕ, κα Μαριάνθη Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένη ΤΥΔΚ Ν. Ρεθύμνου, κ. Παναγιώτης Καπελώνης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας και κ. Κώστας Σαββάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού Νομαρχίας ως μέλη της Επιτροπής.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία