Έκτακτο επίδομα θέρμανσης απο τη δ/νση πρόνοιας της Νομαρχίας.

Εκτύπωση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Πρόνοιας της Νομαρχίας Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι χορηγείται Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (επίδομα θέρμανσης) στα κατά την 22α Ιανουαρίου 2009 άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έμμεσα ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα της με αρ.63731/21-5-08 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ931 Β) από την Υπηρεσία μας (Ζαμπελίου 34).

Οι δικαιούχοι επιδοτούμενοί μας ή οι υπεύθυνοι είσπραξης του επιδόματος, παρακαλούνται όπως προσέλθουν, με την αστυνομική τους ταυτότητα, άμεσα στην Υπηρεσία μας προκειμένου να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
«Δεν έχουν πάρει και δεν θα πάρουν την ίδια παροχή (το
Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής (επίδομα θέρμανσης)) από άλλο φορέα, όπως ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28310 22513.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία