Αναμένεται Προκήρυξη των Προγραμμάτων Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Εκτύπωση

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
σας ενημερώνει ότι: 

Αναμένεται Προκήρυξη των Προγραμμάτων Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ

Εντός του Μαρτίου 2009 αναμένεται η προκήρυξη από τον ΕΟΜΜΕΧ για την δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων από 18 έως 35 ετών (Νεανική Επιχειρηματικότητα) και γυναικών από 18 έως 55 ετών (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) για τη δημιουργία της δικής τους Νέας Επιχείρησης, στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.


ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Νεανική Επιχειρηματικότητα: Άντρες και Γυναίκες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Επίσης στα Προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που τα εισοδήματα τους προέρχονται από αγροτικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

α)Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης 400.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και 30.000 ευρώ το κατώτατο όριο

β)Ανώτατο όριο για τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων τομέων(συμπεριλαμβανόμενων και του τομέα οδικών μεταφορών) 200.000 ευρώ και το κατώτατο όριο στις 30.000 ευρώ 

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:
Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, αυτή την φορά εντάσσονται δραστηριότητες όλων των κλάδων της οικονομίας (μεταποίηση, ΕΜΠΟΡΙΟ, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός), πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εκτός προγράμματος είναι οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ.), δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση και εμπορία προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (πχ. κρεοπωλεία, μανάβικα, κλπ.), ενώ εξαιρούνται και δραστηριότητες όπως είναι οι καφετέριες, τα καφενεία, μπαρ, ταβέρνες, κλπ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες (άντρες και γυναίκες) πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο.
Προτεραιότητα θα έχουν οι προτάσεις που "φέρουν νέες ιδέες", είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Σε μια δύσκολη περίοδο και συγκυρία η έγκαιρη ενημέρωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα και για αυτό προσπαθούμε.

Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γεν.Γραμματέας

Μανώλης Γ. Ψαρουδάκης                                                    Μαρίλυ Χ.Αγγελιδάκη


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία