Συμμετοχή της Νομαρχίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα INTERREG IVC

Εκτύπωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG IVC

Στο πλαίσιο της πρόσφατης προκήρυξης του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC (β΄ φάση Ευρωπαϊκή Συνεργασία 2007-2013) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχίας, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία σε περίπου 170 ιδέες-σχέδια.
Οι προτεραιότητες εστιάστηκαν σε σχέδια σχετικά με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον, την δια βίου εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες καθώς και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  
Με την συνεργασία των διακρατικών εταίρων ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν για αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρακάτω επτά προτάσεις:  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΑΡ

ARGONAUTICA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

175.700,00

26.355,00

SPINWORLD

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

108.100,00

16.215,00

ELARNET

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

100.000,00

15.000,00

CLEAN SEA

ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ

221.499,00

33.224,85

ENEUREC

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ JAEN(ΙΣΠΑΝΙΑ)

140.000,00

21.000,00

PIC

ΜΑΛΤΑ

107.375,00

16.106,25

ECO-MANAGEMENT

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

120.000,00

18.000,00

 

 

 

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Παρασκευή, 23 Μάρ 2018

Αρθρογραφία