Εγκατάσταση Νέων Γεωργών για το έτος 2009.

Εκτύπωση

ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 2009"

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Φακέλων υποψηφιότητας στο καθεστώς ¨ Εγκατάσταση Νέων Γεωργών για το έτος 2009.

Οι διαθέσιμες πιστώσεις για όλη την χώρα ανέρχονται σε 100.000.000 ευρώ και για την περιφέρεια Κρήτης σε 16.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι ένταξης στο παραπάνω μέτρο είναι όσοι έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση το αργότερο 14 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, έχουν συμπληρώσει το 18οέτος ηλικίας και δεν υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο οποίος συντάσσεται & υπογράφεται από γεωτεχνικό διαπιστευμένο από το ΓΕΩΤΕΕ.

Η Υποβολή των Φακέλων ( 1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα) που θα συνοδεύουν την αίτηση η οποία θα πρέπει να γίνει από 16-2-2009 μέχρι και 31-12-2009 στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης ή στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από τα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου, από το Τμήμα Εφαρμογών και Ανάπτυξης Ρεθύμνης (τηλ: 2831053461) καθώς και από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην διεύθυνση www.minagric.gr.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία