Απάντηση σε αναφορα του Η.Λαμπίρη σχετικά με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου.

Εκτύπωση

Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αριθμ. 2166/19-12-2008 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ηλία Λαμπίρη σχετικά με το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τη ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ 8/277/8641/1-6-07 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ εγκρίθηκαν 300 θέσεις μονίμου προσωπικού και με την ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 8/147/οικ. 8257/29-3-2007, 200 θέσεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (διάρκεια 8 μήνες για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
Οι παραπάνω θέσεις κατανεμήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα αιτήματα των οικείων Υ.ΠΕ και βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ με το Π4/Γ.Π. οικ.. 79971/9-6-2008 έγγραφό μας.
Οι προκηρύξεις για το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. γίνονται απευθείας από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

Για το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου προσελήφθηκαν μέσω προγράμματος STAGE 2007 οι παρακάτω:

ΙΔΟΧ
1 ΠΕ Δ/κού - Λογ/κού
1 ΔΕ Οδηγών
1 ΔΕ Διοικητικού

STAGE
2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικ/κού - Οικ/κού
2 ΤΕ Φυσικοθεραπείας
1 ΤΕ Λογοθεραπείας
1 ΤΕ Ειδικής Αγωγής
1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1 ΤΕ Εργοθεραπείας
1 ΔΕ Τεχνικών
1 ΔΕ Διοικ/κών Υπαλλήλων
1 ΔΕ Διοικ/κού - Λογ/κού

Επίσης με το Π4/ΓΠ οικ. 131388/24-9-06 έγγραφό μας, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γ.Λ.Κ. , ζητήσαμε την έγκριση πλήρωσης 698 θέσεων τακτικού προσωπικού, 39 Ι.Δ.ΑΧ και 195 με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (διάρκειας 8 μηνών).
Πρόκειται να σταλεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πίνακας με νεότερα αιτήματα των φορέων για υλοποίηση του νέου προγράμματος STAGE.

Σχετικά με τον Οργανισμό Λειτουργίας του Κέντρου σας γνωρίζουμε ότι το σχετικό Π. Δ/γμα θα προωθηθεί εκ νέου για υπογραφή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

           

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία