Η Όλγα Κεφαλογιάννη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας

Εκτύπωση

Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν ομιλήτρια την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009 στη Βουλή για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

Στην κατ άρθρο συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου η κ. Κεφαλογιάννη είπε τα εξής :

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Συζητάμε σήμερα κατ άρθρο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
Ένα σημαντικό νομοθετικό βήμα με επίκεντρο τη μέριμνα για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων, που δικαιούνται ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τους 8.500 αποφοίτους που δεν έδωσαν εξετάσεις, γιατί απορρίφθηκαν από το Β΄ κύκλο, και αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι δεύτερης κατηγορίας,
Απαντάμε με το νομοσχέδιο αυτό, πως δεν υπάρχουν σχολεία και απόφοιτοι δύο ταχυτήτων.
Διαχωρισμοί δεν χωράνε στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική μας.
Εργαζόμαστε για μια τριτοβάθμια εκπαίδευση «ανοιχτή» για όλους, είτε μιλάμε για αποφοίτους γενικών Λυκείων, είτε για αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ.
Αυτό αποδεικνύουμε με τις μεταρρυθμιστικές μας προτάσεις για την Παιδεία, και με το παρόν σχέδιο νόμου ειδικότερα.
Ένα σχέδιο νόμου με δύο βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας, η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου επαγγελματικού Λυκείου.
Στο πρώτο άρθρο καθίσταται δυνατή η εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη συμμετοχή τους σε πανελλαδικές εξετάσεις, για τη διεκδίκηση των ίδιων θέσεων με τους υποψήφιους των γενικών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα γενικής Παιδείας και ειδικότητας, στον ίδιο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους γενικού Λυκείου, ενώ στα μαθήματα γενικής Παιδείας, εξετάζονται στα ίδια θέματα.

Περαιτέρω ορίζεται ότι οι υποψήφιοι εισάγονται με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποκλειστικά σε τμήματα και σε σχολές των Τ.Ε.Ι., της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, στις σχολές των ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
Το δεύτερο άρθρο, περιλαμβάνει ανάλογες ρυθμίσεις για τους κατόχους απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ, οι οποίοι αποκτούν δυνατότητα συμμετοχής
στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις με τους υποψηφίους του εσπερινού γενικού Λυκείου.

Αναφορικά με τον αριθμό των εξεταζόμενων θεμάτων, και τα μαθήματα γενικής Παιδείας ισχύουν όσα και για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα γενικής Παιδείας και ειδικότητας, και σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους απόφοιτους των εσπερινών γενικών Λυκείων.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά σε τμήματα και σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού και του συναρμόδιου Υφυπουργού.

Για τους κατόχους πτυχίου Β Κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3,5 και 7, ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους αποφοίτους ημερησίων ΕΠΑ.Λ, που επιλέγουν συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Ακόμα, στο άρθρο 3, ορίζεται η εξεταστέα ύλη για τους τελευταίους αποφοίτους του Β? Κύκλου ΤΕΕ, για τα επόμενα 2 χρόνια (2009-10 και 2010-11).Στο άρθρο 4, καθορίζονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση βεβαίωσης πρόσβασης στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Αντίστοιχα, στο άρθρο 5, προσδιορίζονται τα ειδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής τους, ενώ στο άρθρο 6, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος, από το επόμενο της αποφοίτησης από το ΕΠΑ.Λ. Το άρθρο 7, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαδικασία των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση του υποψηφίου, με το άρθρο 8 ρυθμίζεται η φοίτηση και η εγγραφή των επιτυχόντων και στο άρθρο 9 θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο εισαγωγής στα πανεπιστήμια για τους διακριθέντες αθλητές- σπουδαστές των ΕΠΑ.Λ, όπως ακριβώς ισχύει για τους διακριθέντες απόφοιτους γενικών Λυκείων.

Περνώ τώρα στο δεύτερο θεματικό άξονα του νομοσχεδίου.. Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Ενός δημόσιου, καθαρά κοινωφελούς φορέα που χρειάζεται να είναι σύγχρονος και λειτουργικός, για να ανταποκρίνεται επαρκώς στο σκοπό του:

  • τη λειτουργία των φοιτητικών και μαθητικών εστιών,
  • την ανάληψη πολιτιστικών, επιμορφωτικών, αθλητικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων
  • την εκτέλεση ...μαζί με συναρμόδιους φορείς ή το Υπουργείο Παιδείας- ευρωπαϊκών προγραμμάτων γύρω από μορφωτικά και περιβαλλοντικά θέματα.
    Θέλω να πιστεύω λοιπόν, πως είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι στην παρούσα μορφή και οργάνωσή του, το ΕΙΝ αντιμετωπίζει πολλά, σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που προσεγγίζουμε σήμερα με συνέπεια, για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία και την επιτέλεση των σκοπών του. Ειδικότερα, ανάμεσα στα άλλα, στο άρθρο 13, προτείνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του ΕΙΝ
  • Ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τεχνικά έργα που εκτελεί το ΕΙΝ, καθώς και για τα δημόσια έργα.
  • Δίδεται έμφαση στην διοικητική αναδιοργάνωση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ευελιξία, και τη διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-13.
  • ενώ, συνιστώνται 953 οργανικές θέσεις, για την τοποθέτηση του υπάρχοντος προσωπικού, έτσι ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση του προσωπικού σε κλάδους και η εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητώντας σήμερα ακόμα ένα θεσμικό βήμα για την Παιδεία, καθιστούμε σαφές, ότι η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της απέναντι στους μαθητές, τους σπουδαστές, τους φοιτητές. Δε διστάζει -όπως κάνει συστηματικά η αντιπολίτευση μπροστά στο ενδεχόμενο πολιτικό κόστος- να χαράσσει πολιτικές που δίνουν στους νέους καλύτερες προοπτικές εξέλιξης, μόρφωσης, κατάρτισης, καταξίωσης.
Με μέτρα για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κινητικότητας, και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, κάνουμε σήμερα άλλο ένα βήμα, προς μια Παιδεία ισότιμα προσβάσιμη για όλους.
Με άρτιους, πιο σύγχρονους και οργανωμένους θεσμούς να επικουρούν το αρμόδιο Υπουργείο και να στηρίζουν τους νέους μας.

Σας ευχαριστώ.»

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία