Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στα θέματα Ανάπτυξης

Εκτύπωση

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίασε σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου με θέμα τη γνωμοδότηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τον προγραμματισμό διαμόρφωσης θέσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τα κυρίαρχα θέματα Ανάπτυξης του Νομού, στο χρονικό πλαίσιο λήξης του Γ΄ΚΠΣ και έναρξης του ΕΣΠΑ.

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου, κ. Γιώργης Παπαδάκης, στην εισήγησή του τόνισε τα εξής: "Ο νομός μας   αναμφισβήτητα τα τελευταία 30 χρόνια έχει ξεκινήσει μια ανοδική αναπτυξιακή πορεία με κάποιες διακυμάνσεις   κατά καιρούς.

Συγκεκριμένοι δείκτες είναι μια μαρτυρία αυτής της προόδου όπως:
ο δείκτης πληθυσμιακής εξέλιξης [ 8ος στους 54 Νομούς της χώρας]
μαθητικού πληθυσμού [δημοτικό 4ος]

κατά κεφαλή ΑΕΠ [8ος]
Δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο [8ος]
Αριθμός διανυκτερεύσεων τουριστών ( 2ος Κρήτη, 6ος στην χώρα)
Ο μέχρι τώρα δείκτης ανεργίας σε συνδυασμό με την απασχόληση τόσων οικονομικών μεταναστών
Τα Σχέδια Βελτίωσης κτηνοτροφίας [1ος στη χώρα]   

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται σε συγκεκριμένους παράγοντες, μεταξύ των οποίων: 

 • Η ανάπτυξη του τουρισμού [40.000 κλίνες, απασχόληση, νέα επαγγέλματα, κινητήρια δύναμη για την τοπική αγορά, ενίσχυση του εισοδήματος)
 • Η ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου//ΤΕΙ [ η παραγόμενη γνώση, συνέδρια, 8.000 φοιτητές, μεγάλη επιρροή στο εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό γίγνεσθαι του νομού.]
 • Η σύνδεση με τον Πειραιά [έγινε δεύτερο λιμάνι της Κρήτης, στήριξε ουσιαστικά το εμπόριο, τον τουρισμό, τους απόδημους, βελτίωσε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας . Βγήκε από την απομόνωση ο Νομός.
 • Η βελτίωση ορισμένων υποδομών από τα χρηματοδοτικά πακέτα τα τρία ΚΠΣ και τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά προγράμματα
 • Οι εισροές από την ΕΕ για την στήριξη του εισοδήματος των αγροτών [70 εκ ευρώ ετησίως)
 • Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες ιδιωτών κυρίως στον τουριστικό και μεταποιητικό τομέα
 • Το εγχείρημα της αποκέντρωσης του διοικητικού συστήματος με την δημιουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τα μεγάλα εμπόδια που ορθώνονται διαχρονικά από τους έχοντες συγκεντρωτικές αντιλήψεις.

Σε όλα τα παραπάνω ήταν καθοριστική και αισθητή η παρουσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο τη διετία 2007-2008 έκανε σημαντική, υπεύθυνη και παραγωγική δουλειά. Πραγματοποιήθηκαν 26 συνεδριάσεις στις οποίες ελήφθησαν 142 αποφάσεις για ζητήματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, πάντα με γνώμονα την πρόοδο του τόπου μας και την προάσπιση του γενικού συμφέροντος.

Έγιναν επίσης σημαντικές θεματικές συνεδριάσεις  όπως:

 • Αξιοποίηση του Δ Κ.Π.Σ [ΕΣΠΑ] για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού Προσανατολισμού του Νομού.
 • για θέματα υγείας στο Νομό [2 φορές ]
 • Ενημέρωση από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη Εμμανουήλ, σχετικά με το λιμάνι του Νότου
 • Έννομη τάξη στο Νομό
 • Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • για θέματα Παιδείας
 • για το θέμα «της ζώνης των 800 μέτρων»
 • Αναγκαίες δράσεις με στόχο τις αλλαγές στο Εθνικό Χωροταξικό
 • Συζήτηση για τη νέα Διοικητική μεταρρύθμιση της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης
 • για το Χωροταξικό του τουρισμού και της ενέργειας
 • για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ρέθυμνο- Πειραιάς
 • Διαχείριση απορριμμάτων Νομού Ρεθύμνης  κλπ

Την τελευταία διετία υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν υποδομές, οι οποίες συμβάλλουν στον αναπτυξιακό προσανατολισμό του νομού μας. Με συντονισμό και ενεργοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων και Φορέων του τόπου, επιτύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για απορρόφηση πάνω του 20% του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το ιδιαίτερα αυτό υψηλό ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Κρήτης 20,33% (141,6 εκ.?) καθώς και το ύψος των πιστώσεων (352,8 εκ. ?) των Τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων και των Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Νομό στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον του νομού μας με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία και κυρίως αποδεικνύει ότι οι αρχές της συναντίληψης, συναπόφασης και συνεργασίας συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων μας και υλοποίησαν συνολικά 657 μικρά και μεγάλα έργα.

Επιπρόσθετα από τους αυτοτελείς πόρους της Νομαρχίας Ρεθύμνου υλοποιήθηκανέργα ύψους 12.231.601  που αφορούν υποδομές - οδικό δίκτυο - σχολικά συγκροτήματα και λοιπές παρεμβάσεις.

Στη διετία που μας πέρασε ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του Νομού μας ενισχύθηκε σημαντικά και η Νομαρχία Ρεθύμνου καθιερώθηκε τόσο ως ένας αξιόπιστος εταίρος όσο και ως ένας αποτελεσματικός επικεφαλής εταίρος, που μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε δράση προς όφελος των πολιτών μας. Συμμετείχαμε σε διακρατικά προγράμματα INTERREG III και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες, που αξιοποιήθηκαν κατάλληλα και έγκαιρα, για να εισρεύσουν στο Νομό περισσότερα από δύο εκατομμύρια Ευρώ.

Στο νομό μας μετά από την ουσιαστική συμβολή των υπηρεσιών μας και τηρώντας τις διαδικασίες εισέρευσαν 150 εκατομμύρια ευρώ,   που κατεβλήθησαν στους αγρότες μας για στήριξη του εισοδήματός τους και την ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα γενικότερα.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) η νέα Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013 αποτελεί αναμφίβολα μία μεγάλη χρηματοδοτική ευκαιρία, παρότι υπολείπεται σε πόρους του Γ΄ ΚΠΣ και είναι σαφώς πιο συγκεντρωτικό και κυρίως πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το προηγούμενο.

Με στόχο τη νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τόπο προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Νομαρχία Ρεθύμνου έγκαιρα δημιούργησε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να καταστούμε έτοιμοι για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε έργα μετά την ένταξη τους στο νέο ΠΕΠ Κρήτης. 

Η ετοιμότητά  μας σήμερα ως νομός και η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων για έργα υποδομής ανέρχεται στα 116 εκατ. ευρώ. Έχοντας ήδη πιστοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών της Νομαρχίας Ρεθύμνου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90001:2001, που είναι απαραίτητο για τη δυνατότητα εκτέλεσης και διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων και παράλληλα διαθέτοντας - από τις πρώτες Νομαρχίες της χώρας- τη Διαχειριστική Επάρκεια τύπου "Α" , είμαστε πλέον ως Νομός "έτοιμοι" τυπικά αλλά και ουσιαστικά για να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο 2007 - 2013. Μάλιστα εντός των ημερών αναμένεται και η λήψη Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου "Β" για τη Νομαρχία Ρεθύμνου, η οποία έχει ήδη υποβάλει πλήρη φάκελο στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα

Α) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου έχει έτοιμα για δημοπράτηση έργα συνολικού προϋπολογισμού 51.900.000 

Β) οι Διανομαρχιακές Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου του Νομού μας (ΔΕΣΕ, ΤΕΙ, Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κ.α) έργα συνολικού προϋπολογισμού 43.100.000

Γ) οι ΟΤΑ του Νομού έχουν έτοιμα έργα προϋπολογισμού 50.000.000

     Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου έχει έργα ώριμα προς υλοποίηση αναμένοντας τη χρηματοδότηση του Ε.Σ.Π.Α και μέσα από το Ενιαίο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα εξής:

              ΕΡΓΟ                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                                                              ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1

Οδικό τμήμα Απόστολοι - Φουρφουράς

12.000.000

2

Οδικό τμήμα Φουρφουράς - Μάνδρες

26.000.000

3

Οδικό τμήμα Παλέ - Κάνεβος

5.500.000

4

Γέφυρα Ροδακίνου

1.400.000

5

Πειραματικό σχολείο Πανεπιστημίου Κρήτης (Νηπιαγωγείο)

7.000.000

6

Παράκαμψη Αξού

4.000.000

7

Ολοκλήρωση δρόμου Φράγμα - Παντάνασσα (Τμήμα Πατσός ? Παντάνασσα)

4.500.000

     ΣΥΝΟΛΟ    (Α)                                             51.900.000

 

Επιπρόσθετα έργα ώριμα Υπηρεσιών και Φορέων του Νομού μας ειδικότερα είναι

 

1

Οδικό τμήμα Τυμπάκι ? Πλατύς Ποταμός

   10.000.000

2

Παράκαμψη Αγ. Γαλήνης

     2.800.000

3

Τμηματικές βελτιώσεις στην Π.Ε.Ο Ηρακλειο ? Πέραμα 

     7.000.000

4

Τμηματικές βελτιώσεις στην Π.Ε.Ο Πέραμα όρια Ν. Χανίων

    7.000.000 

5

Παρεμβάσεις 28ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σε Εκκλησίες και Μονές

 10.000.000

6

Στερέωση Βορειοδυτικής πτέρυγας Ι.Μ Πρέβελη

    1.000.000

7

Ανέγερση νέου κτιρίου στο παράρτημα ΤΕΙ Ρεθύμνου

    5.300.000

 

                                                                ΣΥΝΟΛΟ (Β) :    43.100.000 

ΣΥΝΟΛΟ (Α)       51.900.000     Ώριμα έργα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

ΣΥΝΟΛΟ (Β)       43.100.000     Ώριμα έργα Υπηρεσιών και Φορέων

ΣΥΝΟΛΟ (Γ)       50.000.000     Ώριμα έργα ΟΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 145.000.000

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου εκπονεί και ολοκληρώνει σε λίγους μήνες νέες μελέτες με προεκτιμημένο προϋπολογισμό εκτέλεσης έργων 61.500.000 ?, όπως παρακάτω

ΡΕΘΥΜΝΟ ? ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ          12.000.000  

ΑΛΩΝΕΣ ? ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ                        15.000.000

ΓΑΡΑΖΟ-ΑΞΟΣ-ΑΝΩΓΕΙΑ                       20.000.000

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ                   4.500.000

ΑΡΜΕΝΟΙ ? ΠΑΛΕ                                10.000.000

Ενόψει της Δ? χρηματοδοτικής ευκαιρίας (ΕΣΠΑ) ο Νομός Ρεθύμνου έχει κάθε δικαίωμα να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Έχοντας έτοιμα προς ένταξη έργα (προϋπολογισμού 116.103.162 Ευρώ), αλλά και ώριμες μελέτες, (προϋπολογισμού 43.000.000 Ευρώ) και με όπλο την εμπειρία από το Γ? ΚΠΣ, είναι σε θέση να διεκδικήσει τεκμηριωμένα, υποδομές που θα αλλάξουν την εικόνα του Νομού αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του προς το καλύτερο.

Σε ό,τι αφορά στο ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο "Ο Νομός Ρεθύμνου στο τέλος του Γ΄ΚΠΣ και στην Αρχή του ΕΣΠΑ", το οποίο εξέδωσε η Νομαρχία Ρεθύμνου και το διένειμε μέσω του τοπικού τύπου στους πολίτες του Νομού θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη διαδικασία παραγωγής του εν λόγω φυλλαδίου, τη σκοπιμότητά του, και το κόστος του.

Η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, ωε δαπάνη προβλέπεται από το δημόσιο λογιστικό και είναι απόλυτα κατοχυρωμένη νομικά. Το πράττουν και άλλες Νομαρχίες, καθώς και Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες καταφεύγουν είτε στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων, είτε στις επί πληρωμή διαφημιστικές καταχωρίσεις στον τύπο. Η Νομαρχία Ρεθύμνου μετά από σχετική απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής "Ποιότητας Ζωής" για την υλοποίηση του φυλλαδίου, προχώρησε στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής με στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικού & Προγραμματισμού, η οποία διερεύνησε την τοπική αγορά για την επιλογή γραφίστα και τυπογραφείου. Εν τω μεταξύ το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της σε συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες της Νομαρχίας συγκέντρωσε το πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις και τα έργα στο Νομό την τελευταία διετία, και μετά από ενδελεχή επεξεργασία, προέβη στη σύνταξη του φυλλαδίου.

Αναφορικά δε στο περιεχόμενο του φυλλαδίου δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ώστε αυτό να μην είναι ούτε νομαρχοκεντρικό, ούτε και νομαρχιακοκεντρικό, αλλά να παρουσιάζει το σύνολο των έργων, που υλοποιήθηκαν στο νομό από τους διαφόρους φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχία Δήμοι, κ.α). Με την ίδια λογική κινήθηκε και η επιλογή των 86 φωτογραφιών, η οποία στηρίχτηκε στην απεικόνιση έργων- εργοταξίων και λιγότερο σε υπηρεσιακές συναντήσεις και συνεδριάσεις φορέων, στις οποίες εικονίζεται και ο ομιλών ως συμμετέχων σε αυτές.

Το κόστος του φυλλαδίου, περιλαμβανομένου των γραφιστικών εργασιών, των εκτυπωτικών και της διανομής μέσω του τοπικού τύπου ανέρχεται σε λιγότερο από 10.000 Ευρώ. Αυτά διευκρινιστικά, επειδή μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου δημόσια τοποθετήθηκε για την εν λόγω έκδοση, εκφράζοντας κάποιες ενστάσεις και ερωτήματα.

Και τώρα, αφού κλείσαμε την παρένθεση του φυλλαδίου, ας περάσουμε στο θέμα που απασχολεί τους Ρεθεμνιώτες και δεν είναι άλλο από τις ενέργειες, που πρέπει να γίνουν από το σύνολο των δυνάμεων του τόπου για το μέλλον του Νομού.

Πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλες οι δυνάμεις του τόπου [πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, παραγωγικές, επιστημονικές] να συνεχίσουμε συντονισμένα και συλλογικά την προσπάθειά μας για το που πρέπει να πάει το Ρέθυμνο την προσεχή 10-ετία τουλάχιστον.

 •         Όλοι νομίζω θέλουμε ένα Ρέθυμνο με ασφάλεια, ανάπτυξη, ανταγωνιστική παραγωγική διαδικασία, ποιότητα ζωήςπροοπτική, όμορφο φυσικό περιβάλλον, κοινωνική συνοχή

-      Για αυτό πρέπει, τώρα που αρχίζει το ΕΣΠΑ, να κάνουμε ως νομός   σωστή στοχοθεσία για να δώσουμε απαντήσεις και να προβούμε συντονισμένα στις αναγκαίες ενέργειες για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το νομό . 

 Το βάρος πέφτει σε μας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιολικήσεις να προβούμε σε πρωτοβουλίες, να συντονίσουμε, να συνεργαστούμε, να αναδείξουμε, να τεκμηριώσουμε, να συναποφασίσουμε, να διεκδικήσουμε

-        Θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν είναι:

 • Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη που να αφορά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, τους τομείς οικονομίας και όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη Πανεπιστημίου//ΤΕΙ [δημιουργία σχολής τουρισμού,   διεύρυνση της παρέμβασης του Πανεπιστημίου στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι, ολοκλήρωση στέγασής του)
 • Η γνώση [ αποτελεί τη μεγάλη δύναμη της εποχής - διάχυση της σύγχρονης τεχνογνωσίας/τεχνολογίας σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία)
 • Εκμετάλλευση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • ΒΟΑΚ [αποτελεί τη σημαντικότερη υποδομή για την ανάπτυξη του νησιού, την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των Κρητικών, αλλά και τη συνοχή της  Κρήτης)
 • Υδάτινο δυναμικό   [ Χρήση ΕΣΠΑ και προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ  για την αξιοποίηση του Πλατύς ποταμού, Κουρταλιώτη, 5 λιμνοδεξαμενών]
 • Νοσοκομείο [Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών υποδομών, οικπεδική έκταση για την ανέγερση νέου]
 • Σχολική στέγη
 • Χωροταξικό  [αντίδραση στη δημιουργία δίπολου, ΝΟΑΚ, αξιοποίηση μνημείων του Νομού]
 • 800 μ.
 • Διοικητική μεταρρύθμιση [ αποκέντρωση, διακριτές αρμοδιότητες, πόροι)
 • Νεολαία [επαγγελματικό προσανατολισμό, Ανεργία, Ναρκωτικά]
 • έννομη τάξη  [σιγουριά, ποιότητα ζωής)
 • ΑμεΑ
 • Οικονομικοί μετανάστες [κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία)
 • Απόδημοι [ κομμάτι της κοινωνίας, δύναμη, παράδοση)
 • Περιβάλλον   [όχι μόνο ελεγκτικοί μηχανισμοί αλλά ευαισθητοποίηση κοινωνίας μέσα από την παιδεία και την ενημέρωση)
 • Αγροτικό ζήτημα [αναδιαρθρώσεις, παραγωγική διαδικασία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, υποδομές, προϊόντα, κόστος/ποιότητα/τιμές)
 • Κρητικό σύμφωνο Ποιότητας   [Κρητική κουζίνα, πιστοποίηση ποιότητας   Κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών]
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός [ παράδοση, μνημεία)
 • Διοίκηση   [εκσυγχρονισμός, εξυπηρέτηση πολιτών)
 • Διοικητήριο [ εκπόνηση μελέτης για τη συγκέντρωση των υπηρεσιών της Νομαρχίας)
 • Σύνδεση με Πειραιά
 • Αντιμετώπιση θεομηνιών [πυρκαγιές, ευαισθητοποίηση κοινωνίας)

Είναι μερικά από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν ή να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ορισμένα από αυτά που δυστυχώς ακόμη δεν έχουν λυθεί και να εντείνουμε τις προσπάθειες για την επίλυση τους. 

Πολλά από αυτά δεν ανήκουν ? κακώς βέβαια ? στις διακριτές αρμοδιότητες μας. Ωστόσο όμως έχουμε χρέος να τα αναδεικνύομε και να διεκδικούμε την λύση τους.      Όπως και χρέος μας είναι να τα προσεγγίζουμε με τεκμηρίωση και υπεύθυνα από πολιτικής , κοινωνικής, διοικητικής, επιστημονικής πλευράς για να μας παίρνουν στα σοβαρά και να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για τον τόπο.

Προτείνω κάποια απ? αυτά να γίνουν αντικείμενο συνεδρίου, ημερίδων, συναντήσεων, συσκέψεων, επισκέψεων και βεβαίως συνεδριάσεων του ΝΣ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και καλή προετοιμασία από όλους μας".

Στη συνέχεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκαν επί του θέματος όλοι οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι συμπληρώνοντας την εισήγηση του Νομάρχη με χρήσιμες προτάσεις.

Το Σώμα ακολούθως ομόφωνα αποφάσισε την επανατοποθέτηση των νομαρχιακών συμβούλων κ.κ. Γιάννη Νικολούδη και Μιχάλη Βάμβουκα ωςΕκπροσώπων του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, για το χαρακτηρισμό των παραλιακών «πολυσύχναστων» χώρων στο Νομό.

Επίσης ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τις ακόλουθες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

- Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αναφέρεται στο έργο ? Ξενοδοχειακή Μονάδα 5 αστέρων, δυναμικότητας 258 κλινών στη θέση «Κερατίδες- Σκαλέτα» , Δ.Δ Πρίνου Δήμου Αρκαδίου, Ν.Ρεθύμνης? ιδιοκτησίας ΓΕΤΕΞ ? Α.Ξ.Γ & Τ.Ε.

- Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αναφέρεται στο έργο ? Βιοτεχνία Κοπής και Επεξεργασίας πέτρας που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μυσσιρίων Δήμου Ρεθύμνης, Ν. Ρεθύμνης ιδιοκτησίας Φουντιδάκη Μιχαήλ & Υιοί ΑΕΒΕ.

Τέλος με πρόταση του Νομάρχη ελήφθη από το Σώμα απόφαση συμπαράστασης στους αγρότες, η οποία και θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ακόμα μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Συμβούλου, κ. Αντώνη Μπαγιαρτάκη, το Σώμα έλαβε απόφαση συμπαράστασης στον  20χρονο αστυνομικό Διαμαντή Ματζούνη, που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών, έξω από το υπουργείο Πολιτισμού.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 21 Απρ 2018

Αρθρογραφία