ΕΜΠΟΡΙΟ : τα καλά νέα έρχονται απ έξω, εδώ γιατί καθυστερούν;

Εκτύπωση

ΕΜΠΟΡΙΟ : ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠ΄ΕΞΩ,
                            ΕΔΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ;

 

 του Μανόλη Γ. Ψαρουδάκη

                                                                                   Μέλος Προεδρείου της

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου

 

 Στις 25 Ιουνίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρωτοβουλία «Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις» (SmallBusinessACT - SBE), αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων πρέπει πλέον να τεθούν στις πρώτες προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ.

Βασικοί στόχοι της Πράξης είναι:
  • η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
  • η οριστική καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις δημόσιες υπηρεσίες και
  • η προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.

Η ονομασία «Act» δόθηκε συμβολικά στην πρωτοβουλία και υπογραμμίζει την πολιτική βούληση να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και να θεσπιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέσω:
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζει σε ένα σύνολο 10 αρχών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο:

                   I.            Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα ανταμείβεται

                II.            Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης

             III.            Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»

              IV.            Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ

                 V.            Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ

              VI.            Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές

           VII.            Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά

        VIII.            Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων των μορφών καινοτομίας

              IX.            Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες

                 X.            Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νομοθετικές προτάσεις για τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγών κατά κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικά στους τομείς της κατάρτισης, της απασχόλησης και των περιφερειακών ενισχύσεων. Επιπρόσθετα, σύντομα θα εκδοθεί κανονισμός για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας, Οδηγία για  μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, και θα αναθεωρηθεί η Οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

 Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Η μικρή εμπορική επιχείρηση αποτελεί τον νευραλγικό ιστό στις πόλεις και στις γειτονιές.

  • Προσδιορίζει την πόλη χωροταξικά
  • Εξανθρωπίζει τις συναλλακτικές σχέσεις
  • Ενισχύει την κοινωνική συνοχή
  • Τονώνει την απασχόληση
  • Περιορίζει την εγκληματικότητα
  • Καθιστά το χώρο βιώσιμο (μέρα-νύκτα)Δίνει ζωή.

   Οι μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που βρίσκονται στους μεγάλους κεντρικούς δρόμους μας, αποτελούν μέρος της συλλογικής μας ταυτότητας. Τα μαγαζιά συνδέονται με την εικόνα των πόλεων, με τη λειτουργία της γειτονιάς, με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο ρόλος αυτών των επιχειρήσεων δεν εξαντλείτε επομένως στην, ούτως ή άλλως, σημαντική συμβολή τους σε διάφορα μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας, (απασχόληση, ΑΕΠ), αλλά επεκτείνεται στο πολιτισμικό επίπεδο στην λειτουργία της κοινότητας και στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας.
   Οι έμποροι και οι οικογένειες τους είναι συνδεδεμένοι με τις επιχειρήσεις τους, ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών. Στη συνάφεια αυτή οι εμπορικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ξεχωριστής φυσιογνωμίας και προσωπικότητας που αποκτά η εκάστοτε κοινωνία και πόλη.
Οι μικρές επιχειρήσεις συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2007, από τους 550.000 απασχολούμενους στο λιανικό εμπόριο το 33% είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ πάνω από το 50% των μισθωτών εργάζονται σε πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.
   Επίσης, από το σύνολο των 300.000 περίπου εμπορικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνο το 5% αποτελούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο 95% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχουν την μορφή των ατομικών επιχειρήσεων ή των προσωπικών εταιρειών.
   Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτός ο λόγος που οι μικρο-μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κατέχουν τον χαρακτηρισμό της ραχοκοκαλιάς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
   Ωστόσο, παρά το σημαντικό τους ρόλο στη ζωή των τοπικών κοινωνιών, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα τους. Η πίεση που αντιμετωπίζουν οι μικρές αυτές επιχειρήσεις συνδυάζεται ως ένα βαθμό με τις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων των καταναλωτών, αλλά εστιάζεται κυρίως στην επιθετική πολιτική των μεγάλων (εκπτωτικά καταστήματα, πολυχώροι) αλλά και στο αυξανόμενο φορολογικό και κανονιστικό βάρος που επωμίζονται.
   Οι μικρές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού. Μάλιστα, δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι αποτελούν το τελευταίο οχυρό διατήρησης του θεσμού της κοινότητας και της γειτονιάς.
   Οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν την αφορμή για να έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά μεταξύ τους, να ενδυναμώνουν τις σχέσεις τους, να μοιράζονται εμπειρίες και προβληματισμούς. Και φυσικά, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή στα πλαίσια της κοινότητας, είναι πολύ περισσότερο προσωπικές από ότι εκείνες που αναπτύσσονται στα εξ? ορισμού απρόσωπα εμπορικά κέντρα.
   Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των μικρών αυτών καταστημάτων τόσο στη ζωή των τοπικών κοινωνιών όσο και στην οικονομία γενικότερα, κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση της Πολιτείας (Κράτος-Κυβέρνηση-Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ βαθμού) ώστε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επιβίωση τους και όχι με πράξεις ή παραλείψεις, να πράττουν το αντίστροφο.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία