Απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης σχετικά με την χορήγηση εξαμηνιαίας άδειας μητρότητας.

Εκτύπωση

Ερώτηση στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας είχε υποβάλει ο βουλευτής κ. Λαμπίρης  μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την χορήγηση εξαμηνιαίας άδειας μητρότητας.

 

Οι βουλευτές μεταφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι χιλιάδες νέες μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, αλλά εργάζονται στο Δημόσιο σε Τράπεζες, σε Δημοτικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, στερούνται την εξαμηνιαία άδεια μητρότητας, καταθέτοντας τις παραπάνω ερωτήσεις:

  • Είναι στις προθέσεις σας να επανορθώσετε την αδικία που υφίστανται οι ασφαλισμένες του ΙΚΑ που εξαιρούνται άνευ σοβαρού λόγου από τη χορήγηση εξαμηνιαίας άδειας μητρότητας, γενικεύοντας το μέτρο για όλες τις ασφαλισμένες του φορέα;
  • Έχετε διερευνήσει τις αυξανόμενες αναφορές για πιεστική έως και εκβιαστική στάση εργοδοτών απέναντι σε όσες εργαζόμενες ήδη δικαιούνται την άδεια προκειμένου να την αποποιηθούν;

Σε απάντηση των παραπάνω, η αρμόδια Υπουργός κα. Πετραλιά, μεταξύ άλλων αναφέρει:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/08 θεσμοθετήθηκε ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, με μορφή αδείας, η οποία χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, με βάση το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Η διάρκειά της είναι έξι(6) μήνες, ενώ η εργαζόμενη επιδοτείται και καλύπτεται ασφαλιστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούται «η μητέρα  που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις».

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση της ειδικής παροχής και της ειδικής άδειας στις δικαιούχους αποτελούν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, η ενεργή εργασιακή σχέση της μητέρας, η επιδότηση της άδειας μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και η χορήγηση σε αυτές άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ 2004-05.


« επιστροφή στη κατηγορία Έλλαδα

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία