Όλγα Κεφαλογιάννη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ορεινών Όγκων Κρήτης.

Εκτύπωση

Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη είχε χθες Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΜ κ. Νίκο Δρακωνάκη για την μελέτη με θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ορεινών Όγκων Κρήτης», η οποία ολοκληρώθηκε.
Πρόκειται για την εξαγγελία, η οποία έγινε πέρσι μετά τα γεγονότα στα Ζωνιανά από τον Υπουργό Εσωτερικών, για την υλοποίηση και στην ορεινή Κρήτη ενός αναπτυξιακού προγράμματος αντίστοιχου με αυτό που ακολουθήθηκε στην Πίνδο.
Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ορεινών Όγκων της Κρήτης προωθείται η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και επιδιώκεται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις η εξάλειψη των συνθηκών απομόνωσης και εγκατάλειψης των χωριών καθώς και  η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού.
Το σχέδιο αυτό κινείται σε μια διαφορετική λογική και δεν αποτελεί ακόμα ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, έχει δε πιλοτικό χαρακτήρα, δηλαδή προσδοκά μέσα από επιτυχημένες παρεμβάσεις και πρακτικές να επεκταθεί σε δεύτερη φάση και σε άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές και ανάπτυξη.
Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η διαμόρφωση δυνατοτήτων τέτοιων, ώστε το αποτέλεσμα του να είναι μετρήσιμο και οι παρεμβάσεις, που θα υλοποιηθούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Γίνεται λόγος για ένα πρόγραμμα που θα δίδει τη δυνατότητα να αναληφθούν πρωτοβουλίες, να γίνουν έργα, να δοθούν καθοριστικές λύσεις.
Στόχος δηλαδή είναι να δημιουργηθεί ελπίδα και προοπτική για τα χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από τους πρόποδες των ορεινών όγκων του νησιού.
Η μελέτη περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, των Λευκών Ορέων και των Δεικτέων.
Στη Ζώνη Ψηλορείτη περιλαμβάνονται 12 Δήμοι των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου με 59 συνολικά οικισμούς και συνολικό πληθυσμό 20.852 κατοίκους.
Στη Ζώνη Δείκτη περιλαμβάνονται 6 Δήμοι του Νομού Λασιθίου με 58 συνολικά οικισμούς και συνολικό πληθυσμό 9.398 κατοίκους και στη Ζώνη Λευκών Ορέων περιλαμβάνονται 9 Δήμοι του Νομού Χανίων με 50 συνολικά οικισμούς και συνολικό πληθυσμό 4.933 κατοίκους.
Τα προβλεπόμενα στην μελέτη είναι καινοτομικά επί της ουσίας διότι δίδουν στις ορεινές περιοχές σιγουριά, γνώση, εμπειρία, τεχνική και οικονομική στήριξη. Δηλαδή αυτό που σήμερα λείπει.
Επίσης διαμορφώνονται μηχανισμοί υποκίνησης και ανάληψης  πρωτοβουλιών & αναπτυξιακών δράσεων.
Δίδεται ακόμα η δυνατότητα εξοικονόμησης κονδυλίων για δράσεις, που είτε δε χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα, είτε οι ορεινές περιοχές για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πηγές χρηματοδότησης.
Επιπλέον μεγιστοποιεί την απορροφητικότητα ΟΤΑ και φορέων από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική τους ανεξαρτήτως αν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας.
Στοχεύει ακόμα στο να προκαλέσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τους πόρους που θα διατεθούν στο Πρόγραμμα και να λειτουργήσει έγκαιρα, ευέλικτα και αποτελεσματικά, κυρίως δε χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Γενικότερα πρόκειται για πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση του  αναπτυξιακού προβλήματος
Τη βελτίωση των στοιχείων του τοπικού κεφαλαίου.
Την αξιοποίηση τοπικών φορέων & προσώπων ικανών να συσπειρώσουν, να πείσουν, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες.
Τη βελτίωση της εικόνας και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ορεινών περιοχών.
Τη μεταφορά και εφαρμογή καλών πρακτικών.
Τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας, αυτοπεποίθησης, αισιοδοξίας και προοπτικής.
Ό,τι δηλαδή έχουν ανάγκη τα χωριά γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους της Κρήτης και ικανοποιεί το όραμα μας για τη διατήρηση ζωντανών και βιώσιμων Τοπικών Κοινωνιών που να διαθέτουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα, βασισμένη στην διατήρηση της ταυτότητας και την αξιοποίηση του τοπικού παραγωγικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων μεθόδων και πρακτικών γνώσης, καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των χωριών γύρω από τους ορεινούς όγκους της Κρήτης έρχεται να ικανοποιήσει χρόνια αιτήματα, να λύσει προβλήματα, να δημιουργήσει ελπιδοφόρα προοπτική.
Έρχεται να ανοίξει ορίζοντες για την ύπαιθρο, η οποία εγκαταλείφθηκε πλήρως από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος.
Είναι η πολιτική, ουσιαστική απάντηση στην αγωνία των συμπολιτών μας που ζουν στην ορεινή Κρήτη και ζητούν ίσες ευκαιρίες για αυτούς και τα παιδιά τους.
Η μελέτη μόλις ολοκληρώθηκε και παραλείφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την έναρξη υλοποίησης του επιχειρησιακού  προγράμματος που προτείνεται από την μελέτη, που τα αποτελέσματά του αναμένεται να δώσουν μια ουσιαστική απάντηση σε μια σειρά από προβληματισμούς αναφορικά με τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως να λύσει προβλήματα που αφορούν όχι μόνο τις αναγκαίες υποδομές αλλά την καθημερινότητα και την υστέρηση που παρατηρείται στην ποιότητα ζωής και απασχολεί τον τοπικό πληθυσμό.


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία