Σχολιασμός της δημοτικής κίνησης πολιτών για την έναρξη των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Εκτύπωση

Κύριε Πρόεδρε,
Αφού σας συγχαρούμε για την επανεκλογή σας στην προεδρεία του δημοτικού μας συμβουλίου, και εν όψει της έναρξης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου της δεύτερης διετίας, που ήδη άρχισε, θεωρούμε υποχρέωση μας να σας ενημερώσουμε και να σας ζητήσουμε τα πάρακάτω.

  1. θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλούμε και ζητούμε, να είναι τα ελάχιστα δυνατά, και να είναι πραγματικά επείγοντα, κάτι που να τεκμηριώνεται επαρκώς στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, πέραν του εκ του ΚΔΚΚ δικαιώματος του κ δημάρχου να τα αποδεχθεί, ή όχι, για συζήτηση, να συμφωνήσετε στο δικό μας δικαίωμα για ενημέρωση μας εγκαίρως, ώστε να υπάρχει χρόνος διαβούλευσης μέσα στην δημοτική μας ομάδα.

Σε περίπτωση συνέχισης της κατάστασης, όπως πριν, θα μας αναγκάσετε να αυτοπροστατευθούμε σαν μέλη του ΔΣ, και να προστατεύσουμε το κύρος του ΔΣ, με κάθε νόμιμο τρόπο.

  1. προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Το δικαίωμα σύνθεσης της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, και το δικαίωμα της προεδρίας στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον ΚΔΚΚ ανήκει σε σας, ως πρόεδρο του ΔΣ.

Όμως, κατά τις δημαιρεσίες εκλέγεται ένα προεδρείο και όχι ένας πρόεδρος!

Αυτό σημαίνει, ότι τα άλλα δύο μέλη του προεδρείου [ο αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμμ.] δεν είναι τίτλοι χωρίς περιεχόμενο, αλλά ιδιότητες με περιεχόμενο και αρμοδιότητες.

Παρακαλούμε, λοιπόν, για την λειτουργία του προεδρείου, ως οργάνου, χωρίς καμιά αιχμή ή σκοπιμότητα υποβάθμισης των αρμοδιοτήτων του προέδρου!

  1. κανονισμός λειτουργίας.

Πριν αρκετό καιρό, το δημ. συμβούλιο όρισε μια επιτροπή για την επεξεργασία ενός κανονισμού λειτουργίας του οργάνου.

Η επιτροπή αυτή ουδέποτε συνεκλήθη και επομένως, ουδέποτε συνεδρίασε, και αυτονόητα, καμιά πρόταση δεν συνέθεσε.

Το κύρος του οργάνου απαιτεί την ύπαρξη ενός κανονισμού λειτουργίας του.

Σας σημειώνω, ότι υπάρχει έντυπο υπόδειγμα κανονισμού, συνταχθέν  από την ΚΕΔΚΕ, τον Οκτώβρη 2007 και το οποίο μπορούμε να διανείμουμε στους συναδέλφους, ώστε μετά να μπει για έγκριση στο ΔΣ.

[το κείμενο εμπεριέχεται σε βιβλίο, μαζί με κανονισμούς λειτουργίας για δημαρχ. επιτροπή, κλπ].

  1. ώρα και ημέρα συνεδριάσεων.

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, που προκαλείται από τον χρόνο ορισμού των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Ζητούμε να ορισθεί μια συγκεκριμένη, και μόνιμη, ημέρα συνεδριάσεων, [που για διάφορους λόγους θα μπορούσε να είναι πχ η Δευτέρα] και θεωρούμε την 18.00 μμ ως ακατάλληλη ώρα, δεδομένου ότι όσοι εργάζονται επιστρέφουν σπίτι τους 15.30 -16.30 μμ και ως εκ τούτου δεν μπορούν στις 18.00 να βρίσκονται στο δημαρχείο!

Να συζητήσουμε, διαπαραταξιακά, και να καταλήξουμε σε μια συμβατή ώρα.

Θα μπορούσατε να το συζητήσετε και να συμφωνήσετε, και σαν προεδρείο του ΔΣ, το οποίο είναι διαπαραταξιακό.

  1. εισηγήσεις των θεμάτων.

Οι εισηγήσεις των θεμάτων πρέπει να είναι πλήρεις και όχι τηλεγραφικές!

Πρέπει να περιέχουν το ιστορικό του θέματος, το νομικό πλαίσιο που το διέπει, τις θετικές και αρνητικές  παραμέτρους, την χροιά της προτεινόμενης απόφασης [απλή γνώμη, γνωμοδότηση κλπ],και κάθε άλλο στοιχείο, ώστε ο δημ σύμβουλος να μπορεί να αποκτά πλήρη και ολόπλευρη ενημέρωση.

Είναι αυτονόητο, ότι η ωρίμανση του θέματος [δηλ η πλήρης εισήγηση, ως προεξετέθη], πρέπει να προηγείται της σύνθεσης της ημερήσιας διάταξης.

Αν το θέμα είναι «της τελευταίας στιγμής» και επείγον, μπορεί να μπει εκτός ημερήσιας διάταξης, αλλά με τις προϋποθέσεις που προεκτάθηκαν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και λειτουργίες πάνω στις τεθείσες παραμέτρους λειτουργίας του ΔΣ.

Προφανώς είμαστε στην διάθεση σας για κάθε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Με τιμή

Νίκος Νίνος δημοτικός σύμβουλος
επικεφαλής της δημοτ. παράταξης
«δημοτική κίνηση πολιτών»
της μειοψηφίας στον δήμο Ρεθύμνου

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία