Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Εκτύπωση

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

  • ΜΕΧΡΙ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

21/6/10

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Καν(Ε.Ε) 1111/2009 της Επιτροπής το πρόγραμμα 2010 της δωρεάν διανομής τροφίμων για την Ελλάδα περιλαμβάνει μακαρόνια, ρύζι και τυρί φέτα.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων είναι φορείς υλοποίησης με μέλη τους αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Ως φορείς υλοποίησης εννοούνται :

-          Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
-          Ιερές Μητροπόλεις
-          Σύλλογοι παλιννοστούντων
-          Σύλλογοι πολυτέκνων
-          Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες
-          Δήμοι και κοινότητες (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α..)
-          Σύλλογοι αθίγγανων
-          Κατασκηνώσεις φοιτητών και μαθητών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
-          Μη κυβερνητικές οργανώσεις (που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών απόρων ομάδων εντός της Επικρατείας και μόνο).
-          Λοιποί σύλλογοι.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων, υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Πληρ: τηλ 28310 57037, κ. Τουρνάκης) σύμφωνα με υπόδειγμα, συνοδευτικά δικαιολογητικά και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την παραπάνω υπηρεσία.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται   η 2α Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία