"Ευρώπη 2020" η Ν.Α.Ρ. ξεχώρισε και πάλι!

Εκτύπωση

"Ευρώπη 2020" η Ν.Α.Ρ. ξεχώρισε και πάλι!

  • Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ "ΕΥΡΩΠΗ 2020"

10/6/10

Θετική αποδοχή είχε η συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου στη διαδικτυακή διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία χαρακτηρίστηκε από την επιτροπή παρακολούθησης (Europe 2020 Monitoring Platform team) σαν «υψηλής ποιότητας συμμετοχή».

Η Νομ/κη Αυτ/ση Ρεθύμνου επικρότησε τους βασικούς στόχους της στρατηγικής , επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις αδυναμίες της στο γενικό σχεδιασμό αλλά και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Ελλάδα οι φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διαβούλευσης ήταν μόλις δυο (Νομ/κη Αυτ/ση Ρεθύμνου και Δήμος Μυκόνου).

Επισημαίνεται ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί διάδοχο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 στοχεύοντας στην έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της οικονομίας της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία. 

Η Ευρώπη 2020 προτάσσει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:

  • Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία.
  • Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες στη διαδικτυακή διεύθυνση : http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/YourVoiceonEurope2020.aspx

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία