Δήμος & ΔΕΗ υπέγραψαν για "υπογείωση" δικτύων

Εκτύπωση

Δήμος & ΔΕΗ υπέγραψαν για "υπογείωση" δικτύων

  • Ένα έργο που θα πρέπει να υλοποιηθεί σταδιακά σε όλους τους Δήμους

3/6/10

Tη σύμβαση για την υπογείωση των δικτύων της Δ.Ε.Η στις οδούς Γερακάρη - Δημακοπούλου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον Διευθυντή της ΔΕΗ κ. Αποστόλη Μανωλεσάκη στη διάρκεια συνεργασίας τους που πραγματοποιήθηκε  σήμερα το πρωϊ στο Δημαρχείο.

Με το συγκεκριμένο έργο, η Δ.Ε.Η. αναλαμβάνει την υπογείωση του δικτύου χαμηλής τάσης και υποσταθμών 20/0,4ΚV στις οδούς Γερακάρη και Δημακοπούλου καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των δικτύων της.

Η  δαπάνη υλοποίησης του υποέργου αυτού που φέρει τον τίτλο «Υπογείωση Δικτύου Δ.Ε.Η.» και εντάσσεται στην πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΗ & ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΑΛΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 707.271,05 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.

Το ποσοστό της συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνου στην υλοποίηση του έργου, το οποίο ανέρχεται στο 50% της συγκεκριμένης δαπάνης, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν εκ μέρους της ΔΕΗ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατασκευή κιβωτίων ευθείας σύνδεσης, κιβωτίων ζεύξης χαμηλής τάσης και κιβωτίων διακλάδωσης χαμηλής τάσης, τοποθετήσεις υπογείων καλωδίων χαμηλής τάσης καθώς επίσης κατασκευή Υπόγειου Υ/Σ-Μ.Τ./Χ.Τ. και Μετασχηματιστών (Μ/Σ) στην Πλατεία Δημαρχείου και στην Πλατεία Ιερολοχιτών μαζί με Δομικά έργα και ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων εργασιών η ΔΕΗ θα απομακρύνει όλους τους στύλους και τα εναέρια δίκτυα και θα προχωρήσει στην άμεση σύνδεση των παροχών των παρόδιων κατοικιών. 

Ο προβλεπόμενος ενδεικτικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε  στους δεκαεπτά (17) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία