«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Εκτύπωση

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 1 Ιουνίου 2010 και ώρα 20:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο) με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Τo πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού του έργου.

Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωμάτωσης προτύπων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π. χρηματοδοτώντας δαπάνες για την διαμόρφωση/κατασκευή/επέκταση κτιρίων και χώρων παραγωγής, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά μεταφορικών μέσων(πλην επιβατικών), την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση μελετών & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έχει ορισθεί η 18η Ιουνίου 2010.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Ελευθέριο Νικολακάκη και τον Διευθυντή Αξιολόγησης & Υλοποίησης Έργων της ίδιας εταιρείας κ. Γεώργιο Τερζάκη .

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία