Υπόμνημα της κ. Κεφαλογιάννη προς τον κ. Καρούντζο

Εκτύπωση

Υπόμνημα της κ. Κεφαλογιάννη προς τον κ. Καρούντζο

21/4/10


Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέα Δημοκρατίας κα. Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο για την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων περιβάλλοντος, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 απέστειλε υπόμνημα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούτζο. Με το υπόμνημά της η κα. Κεφαλογιάννη στηρίζει τις προτάσεις των Δήμων του Νομού και ζήτα την υλοποίηση των αναγκαίων έργων στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Το υπόμνημα της κας. Κεφαλογιάννη στον Γεν. Γραμματέα  έχει ως εξής

 

«Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

 

έλαβα την πρόσκληση σας για την σύσκεψη που οργανώνετε με θέμα την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων περιβάλλοντος, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από το ΕΣΠΑ 2007 -2013 και σας ευχαριστώ.

Λυπάμαι, αλλά λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων μου εκτός Κρήτης δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στόχος μας πρέπει να είναι η εφαρμογή ενός φιλόδοξου μεν, αλλά ρεαλιστικού προγραμματισμού παρεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας με έμφαση στις σύγχρονες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα ο Νομός Ρεθύμνου παρουσιάζει σοβαρό έλλειμμα στον τομέα αυτό και θεωρώ, ότι όλες οι προτάσεις των τοπικών δήμων θα πρέπει να προωθηθούν προς υλοποίηση είτε μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα είτε από τομεακά προγράμματα του αρμόδιου Υπουργείου.

Ζητώ ο Νομός Ρεθύμνου να έχει προτεραιότητα σε αυτό τον τομέα, δεδομένου, ότι σήμερα καταγράφεται σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης των θαλασσών, των ρεμάτων και των χειμάρρων, όπου καταλήγουν τα αποχετευτικά δίκτυα των περισσότερων οικισμών και απειλείται το οικοσύστημα τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα.

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεραιότητες του νομού Ρεθύμνου είναι οι εξής:

  • Ανακατασκευή, συμπλήρωση και αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων, Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 16.082.171 Ευρώ (ΦΟΡΕΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.)
  • Διάθεση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δήμου Κουλούκωνα και Όμορων Δήμων, προϋπολογισμού 8.600.000 Ευρώ.
  • Ολοκλήρωση εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων Δήμου Ανωγείων προϋπολογισμού 1.190.000 ευρώ.
  • Δίκτυα & εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Κουρούτες - Νίθαυρις - Άγιος Ιωάννης) Δήμου Κουρητών, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
  • Δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Αποδούλου -Αγία Παρασκευή) Δήμου Κουρητών, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.
  • Βιολογικός Καθαρισμός Κισσού -Κισσού Κάμπος - Ακτούντα - Βάτος - Άρδακτος, Δήμου Λάμπης, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.  
  • Βιολογικός Καθαρισμός Μελάμπων -Σπηλίου Δήμου Λάμπης, Προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
  • Συλεκτήρια δίκτυα Ατσιποπούλου -Πρινέ -Γωνιάς Δήμου Νικηφόρου Φωκά, προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ.
  • Κατασκευή 9 συστημάτων compact Δήμου Νικηφόρου Φωκά, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

 

Επίσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων του Δήμου Αρκαδίου στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ρεθύμνου ενώ πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει και για το σύνολο της βόρειας ακτής του Δήμου Γεροποτάμου αλλά και του νότου του νομού Ρεθύμνου, όπου δεν λειτουργούν σύγχρονες μονάδες βιολογικών καθαρισμών.

Παράλληλα με τα έργα σύγχρονης διαχείρισης των υγρών λυμάτων, θεωρώ, ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστέρησης στην υλοποίηση του σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων της Κρήτης. Το θέμα αυτό χρονίζει και δημιουργεί σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε όλα τα απαραίτητα έργα αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίας που παρέχει το ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Με τις σκέψεις και τις προτάσεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στη σύσκεψη που οργανώνετε, στηρίζω κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια για την Κρήτη και τον νομό, τον οποίο εκπροσωπώ και είμαι πάντα στη διάθεση σας για συνεργασία.»

« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία