Απάντηση στον κ. Σκουλάκη για τον ΕΟΤ

Εκτύπωση

Απάντηση στον κ. Σκουλάκη για τον ΕΟΤ

  • Υπό εξέταση η ενδυνάμωση του συνόλου των Οργανικών Μονάδων του ΕΟΤ στην Κρήτη: Απάντηση Α. Γκερέκου σε Μ. Σκουλάκη

21/4/10
 

Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ κ. Μ. Σκουλάκη σχετικά με την ίδρυση Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του ΕΟΤ στη Δυτική Κρήτη, έδωσε η αρμόδια υφυπουργός Τουρισμού κα. Α. Γκερέκου. Στην απάντηση της Υφυπουργού επισημαίνεται ότι αν και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η σύσταση και δεύτερης Διεύθυνσης Τουρισμού στην Κρήτη, εν τούτοις στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το αρμόδιο Υπουργείο για την εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Τουρισμού σε όλη τη Χώρα θα εξετάσει την ενδυνάμωση του συνόλου των Οργανικών Μονάδων του ΕΟΤ στην Κρήτη.

 

Ειδικότερα, στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου επισημαίνονται τα εξής:

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 313/2001, Διευθύνσεις Τουρισμού συστήθηκαν στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Για την υποβοήθηση στο έργο τους και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού και των επιχειρηματιών, στο ίδιο άρθρο και στην παρ. 3 αυτού, προβλέφθηκε η σύσταση των Γραφείων Υποστήριξης, τα οποία υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τουρισμού της Περιφέρειας, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και πληροφοριών σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα, σχετικά με την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

β) Παραλαβή αιτήσεων των επιχειρηματιών, έλεγχος της πληρότητας τους και προώθηση τους στη Διεύθυνση Τουρισμού.

γ) Διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχου μετά από εντολή της Διεύθυνσης Τουρισμού, την οποία ενημερώνουν για κάθε θέμα που προκύπτει,

δ) Παραλαβή των εκθέσεων παραπόνων των πολιτών και διαβίβαση τους στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού.

 

Συνεπώς, δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η σύσταση και δεύτερης Διεύθυνσης Τουρισμού στην Κρήτη. Εξάλλου, οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες παρέχουν στο υφιστάμενο Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων (όπως και στο Γραφείο Τουρισμού Ρεθύμνης), τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής, σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την εξασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Τουρισμού σε όλη τη Χώρα, σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις, η ενδυνάμωση του συνόλου των Οργανικών Μονάδων του ΕΟΤ στην Κρήτη είναι, μεταξύ άλλων, θέμα προς εξέταση».

« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 27 Μάι 2018

Αρθρογραφία