Αποφάσεις της συνεδρίασης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου

Εκτύπωση

Αποφάσεις της συνεδρίασης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου


20/4/10

Πραγματοποιήθηκε χθες 19 Απριλίου τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

1.- Ενέκρινε τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Επιμελητηρίου χρήσης 2009.

2.- Αποφάσισε τη διοργάνωση εντός του τρέχοντος έτους συγχρηματοδοτουμένων σεμιναρίων για την επιμόρφωση των επιχειρηματιών ? μελών του και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που δραστηριοποιούνται εντός του Νομού Ρεθύμνης. Η κατάρτιση θα αφορά σε δέκα γνωστικά αντικείμενα και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης θα επιχορηγεί ποσοστό 50% του κόστους παρακολούθησης σεμιναρίου ανά εκπαιδευόμενο.

3.- Ενέκρινε την επιχορήγηση με το ποσό των 600,00 ευρώ (εξακοσίων) ανά επιχείρηση ? μέλους του των εξόδων συμμετοχής στις εκθέσεις ποιοτικών προϊόντων α) «ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ» και β) «AGRO QUALITY FESTIVAL 2010» που διοργανώνονται στην Αθήνα.

4.- Υπέδειξε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση των Εξελεγκτικών Επιτροπών Ελέγχου Διαχείρισης: α) ΚΑΦ Λιμένος Ρεθύμνης: Βουρλάκης Κωνσταντίνος, τακτικός, Χαμογεωργάκης Θεμιστοκλής, αναπληρωματικός, β) ΚΑΦ Ξηράς Ρεθύμνης: Χριστοδουλάκης Νικόλαος, τακτικός, Νίνος Νικόλαος, αναπληρωματικός.

5.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Ρεθύμνου (ΔΑΟΡ) με το ποσό των 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδες) για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά «ΡΕΘΥΜΝΟ 2010» και της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων 2010.

6.- Ενέκρινε την Επιχορήγηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ρεθύμνου για την Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων και την Προώθηση της Οδικής Ασφάλειας με το ποσό των 500,00 ευρώ για την έκδοση εφημερίδας με τίτλο: ΜΙΚΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.

7.- Ενέκρινε την από κοινού με τα λοιπά Επιμελητήρια της Κρήτης υποβολή υπομνήματος στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Άννα Διαμαντοπούλου με την οποία θα ζητείται η αντιμετώπιση με την αρμόζουσα προσοχή του θέματος του μαθητικού τουρισμού και συγκεκριμένα με την απαγόρευση πραγματοποίησης μαθητικών εκδρομών στο εξωτερικό, επειδή αυτού του τύπου οι εκδρομές αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις των νησιών και ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις τοπικές τους οικονομίες, ιδιαίτερα στις μέρες μας με την σημαντικότατη μείωση τόσο του εξωτερικού τουρισμού, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, όσο και του εσωτερικού τουρισμού, λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων και του εφαρμοζόμενου προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Συγχρόνως, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε Επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη του: α) Όθωνα Χριστουλάκη, ως Πρόεδρο, β) Κων/νο Βουρλάκη και γ) Ευάγγελο Τσουρλάκη, ως μέλη. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για τον εντοπισμό των εγχωρίων προβλημάτων και δυσλειτουργιών που δεν επιτρέπουν στο Νομό Ρεθύμνης να συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλών μαθητικών προορισμών.

8.- Ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενη από τα μέλη του: α) Ευάγγελο Μανιουδάκη, ως Πρόεδρο, β) Νικόλαο Νίνο, γ) Κων/νο Βαρδάκη, δ) Ιωάννη Δαφνομήλη, ε) Όθωνα Χριστουλάκη, και στ) Εμμανουήλ Ψαρουδάκη, ως μέλη. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η μελέτη και επεξεργασία του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά στην οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και οργανωτικών δομών που αφορούν τις αδειοδοτήσεις, τον έλεγχο οικονομικών δραστηριοτήτων και γενικότερα θεμάτων που άπτονται της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία