«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

Εκτύπωση

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

20/4/10

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης καλεί τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που δραστηριοποιούνται στο Ν. Ρεθύμνης και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί του για τη διοργάνωση συγχρηματοδοτουμένων σεμιναρίων, να υποβάλουν αίτηση συνεργασίας, στα γραφεία του, το αργότερο μέχρι και την 21 Μαΐου 2010.

Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναρίων θα έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων - μελών του. Το  Επιμελητήριο θα καταβάλει στα ΚΕΚ που θα επιλεγούν το 50% (πενήντα τοις εκατόν) της αμοιβής ανά εκπαιδευόμενο.

Τα αντικείμενα των συγχρηματοδοτουμένων σεμιναρίων είναι:

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

1

 

Εκπαίδευση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Γ? κατηγορίας.

(10 ώρες)

 

2

 

Εκπαίδευση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β? κατηγορίας.

(35 ώρες)

 

3

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση σε ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ για επιχειρήσεις.

(12 ώρες)

 

4

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση σε MS WORLD για επιχειρήσεις.

(12 ώρες)

 

5

 

Εκπαίδευση σε MS EXCEL- για επιχειρήσεις.

(12 ώρες)

 

6

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ για επιχειρήσεις

(12 ώρες)

 

7

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση σε AUTOCAD 2D

(12 ώρες)

 

8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση σε AUTOCAD 3D

(30 ώρες)

 

9

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Εκπαίδευση σε ARCHICAD

(30 ώρες)

 

10

 

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με ΕΦΕΤ

(10 ώρες)

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 22214
« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία