Αίτημα για συμμετοχή στον αναπτυξιακό νόμο από το επιμελητήριο

Εκτύπωση

Αίτημα για συμμετοχή στον αναπτυξιακό νόμο από το επιμελητήριο

  • «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ»

20/4/10 

Αίτημα συμμετοχής και εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της Κρήτης στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος) υπέβαλε προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζο το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Οι Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές γνωμοδοτούν για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια.

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης με την απόφασή του αριθ. πρωτ. οικ. 332/26-1-2010 (ΦΕΚ 76/Β/29-1-2010) ανασυγκρότησε την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή και για πρώτη φορά, μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων που απαρτίζουν την Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Κρήτης.

 

Τα Επιμελητήρια έχουν σκοπό την παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα και συγκαταλέγονται μεταξύ των φορέων που είναι ειδικοί σε θέματα επενδύσεων, αφού μεταξύ των σκοπών τους είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών.

 

Για τους λόγους αυτούς το Επιμελητήριο Ρεθύμνης παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης να τροποποιήσει την απόφασή σας και να προβλεφθεί η συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή και εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της Κρήτης. 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 22 Απρ 2018

Αρθρογραφία