Επαναπατρισμός κεφαλαίων με φορολογική επιβάρυνση

Εκτύπωση

Επαναπατρισμός κεφαλαίων με φορολογική επιβάρυνση


16/4/10


Τον επαναπατρισμό κεφαλαίων με κίνητρο την απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» και την καταβολή φόρου μόλις 5% προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι μπορούν να επαναπατρίσουν στην Ελλάδα καταθέσεις και κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό με φορολογική επιβάρυνση 5% και χωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες».

Στην περίπτωση δε που τοποθετήσουν τα κεφάλαια αυτά ή μέρος τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ή ακίνητα, τότε η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται στο μισό. Αναλυτικά ο νόμος προβλέπει τα εξής για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων:

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις καταθέσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή ή μέρος αυτών σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή 5% επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν κατά τον χρόνο της μεταφοράς.

- Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα με «δήλωση-εξουσιοδότηση» του φυσικού ή νομικού προσώπου που προβαίνει στη μεταφορά της κατάθεσης. Κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων η ημεδαπή τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου που οφείλεται και τον αποδίδει με ειδική δήλωση στη ΔΟΥ που ανήκει.

- Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή ζητούν πληροφορίες για την εφαρμογή του.

- Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει. Επίσης, για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους.

- Αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από τον χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου πλην οικοπέδου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 50% του καταβληθέντος φόρου επιστρέφεται άτοκα.

- Σε περίπτωση που επενδυθεί μέρος του κεφαλαίου που εισήχθη, επιστρέφεται το μέρος του επιστρεπτέου φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης.

 

« επιστροφή στη κατηγορία Έλλαδα

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία