ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

Εκτύπωση

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

  • ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

14/4/10
 

Συνεδρίασε σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου προκειμένου να συζητήσει το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", που παρουσιάστηκε από το ΥΠ.ΕΣ, προκειμένου να καταθέσει την άποψη του στην ΕΝΑΕ ενόψει του εκτάκτου συνεδρίου της στις 19 Απριλίου.

 

Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Οι Περιφερειάρχες και οι αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες ορίζονται προ των εκλογών και αναφέρονται ως τέτοιοι στα ψηφοδέλτια και εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν αποτελούν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η εκπροσώπηση των Νομών που αποτελούν και εκλογική περιφέρεια της αιρετής Περιφέρειας Κρήτης γίνεται  με αριθμό  περιφερειακών συμβούλων ανάλογο του πληθυσμού κάθε Νομού σε σχέση με τον πληθυσμό του νησιού. Για την Κρήτη κανένας Νομός δε θα έχει απόλυτη πλειοψηφία.

Οι εκλογικές περιφέρειες των Δήμων θα είναι οι παλιοί Δήμοι και οι παλιές κοινότητες.

Όπως επισημάνθηκε από το Σώμα το προσχέδιο κινείται στη θετική κατεύθυνση αναφορικά στο στόχο του που είναι η αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους. Επιπλέον με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" αποδυναμώνεται η προσωποκεντρική εξουσία των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, ενώ παράλληλα γίνεται ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τις μεγάλες  μετακινήσεις του προσωπικού.

 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου ομόφωνα κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις, αναφορικά στο παρόν προσχέδιο, τις οποίες και θα καταθέσει στην ΕΝΑΕ:

 

Η Κρήτη να αποτελεί μόνη της μια Περιφέρεια.

Να αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους στους δύο βαθμούς διοίκησης και στην αποκεντρωμένη διοίκηση, κάτι που διευκρινίζεται.

Να επισπευσθούν τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις.

Να ζητηθεί η γνώμη των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναφορικά στην κατανομή των αρμοδιοτήτων.

Η υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι θετική αρκεί το Όργανο να στελεχωθεί έγκαιρα ώστε να μην υπάρχει εγκληματική καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας και των Δήμων.

Να δοθεί ο χάρτης των Περιφερειών, Δήμων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και πρότυπων οργανισμών για να ξεκαθαρίσει τι τοπίο σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση αυτών.

Να ζητηθεί η άποψη των εργαζομένων που από το Νόμο προβλέπεται να μετακινηθούν, ιδιαίτερα αυτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων.

Επειδή το Σχέδιο έχει μεγάλη σημασία για τη διοικητική μεταρρύθμιση να συζητηθεί εκτενώς και να υπάρξει διαβούλευση με όλους τους φορείς, τους ΟΤΑ και τους εργαζομένους.

Να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες που να επιτυγχάνουν την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη και να προστατεύουν από κινδύνους τοπικών πλειοηψηφιών.

« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία