Η ώρα του πολίτη

Εκτύπωση

Aπόφαση και υλοποίηση της, για καθιέρωση «ώρας του πολίτη»
από το δημοτικό συμβούλιο
.

Κύριε Πρόεδρε

Εμείς οι αιρετοί παράγοντες έχουμε υποχρέωση ,και ωφέλεια, να ακούμε τους πολίτες για οτιδήποτε θέλουν να μας πουν, και να απαντούμε σε οποιεσδήποτε απορίες, κρίσεις και ενστάσεις τους.

*** Ο ΚΔΚΚ ,άρθρο 214, επιβάλλει την διασφάλιση και την λήψη οποιασδήποτε δράσης, για την διαβούλευση με τους πολίτες ,για την απεριόριστη ενημέρωση τους, και για την συμμετοχή τους στην καταγραφή, τον εντοπισμό, και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

*** Με το άρθρο  215,προσδιορίζεται η δυνατότητα υποβολής αναφορών και ερωτήσεων, και τίθεται σαφέστατα η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις δραστηριότητες του δήμου.

*** Με το άρθρο 217  προβλέπεται ο ετήσιος απολογισμός, της δημοτικής αρχής, σε ειδική συνεδρίαση του δημ συμβουλίου.

Στην ειδική αυτή συνεδρίαση ο κάθε δημότης [ και οι φορείς] έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό.

Είναι σαφές ,όλοι το γνωρίζουν, ότι ουδεμία τέτοια συνεδρίαση του δημοτ συμβουλίου έγινε μέχρι σήμερα.

Έτσι ,στα δύο χρόνια της δημοτικής περιόδου, που πέρασαν, ουδεμία υλοποίηση αυτής της ,νομικής, δέσμευσης έχει γίνει.

Πέραν της νομικής δέσμευσης, υπάρχει και η ουσιαστική και ηθική δέσμευση, όλων μας να στραφούμε προς τον πολίτη.

Προεκλογικά, αυτήν την θέση λέγατε και λέγαμε, μόνον που σεις γινόμενοι δημοτική αρχή την ξεχάσατε, και γι αυτό σας την υπενθυμίζουμε με την παρούσα αίτηση μας, με την οποία θέτουμε την υλοποίηση της.

Πρακτικά ,πέραν της νομικής σας υποχρέωσης για ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων, που οφείλετε να κάνετε, και που αν δεν κάνετε θα σας το επιβάλλουμε σύμφωνα με τα άρθρα 217 και  95 του ΚΔΚΚ, ζητούμε τα εξής.

α/ να μπει θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, για την λήψη απόφασης, για καθιέρωση της «ώρας του πολίτη».

Η «ώρα του πολίτη» θα μπορούσε να είναι το 1ο θέμα κάθε συνεδρίασης, ή να είναι μια ειδική συνεδρίαση κάθε 1,5 μήνα.

Προτείνουμε ,για πρακτικούς λόγους, να συγκαλείται ειδική συνεδρίας.

β/ στην «ώρα του πολίτη» θα δίνεται ο λόγος στους πολίτες ,που θα βρίσκονται παρόντες στην αίθουσα της συνεδρίασης , οι οποίοι θα μπορούν να θέσουν οποιοδήποτε δημοτικό θέμα, πρόβλημα, πρόταση, κρίση, κλπ θέλουν.

Στην συνέχεια, για κάθε θέμα που τέθηκε από πολίτη, θα τοποθετούνται οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, και όποιοι δημοτ σύμβουλοι θέλουν να μιλήσουν.

Θα δευτερολογούν οι πολίτες, και οι επικεφαλείς των δημ παρατάξεων, θα συντίθενται οι προτάσεις , θα τίθενται σε ψηφοφορία, και θα λαμβάνεται απόφαση του δημοτ συμβουλίου.

γ/ από κει και πέρα καθένας μας , ανάλογα με τον θεσμικό του ρόλο ,θα έχει τον αντίστοιχο βαθμό  ευθύνης, για την υλοποίηση της απόφασης.

Η καθιέρωση της «ώρας του πολίτη» θα είναι μια δημοκρατική κατάκτηση για τους συμπολίτες ,φορείς και φυσικά πρόσωπα, και θα προσδώσει κύρος στο δημοτικό συμβούλιο μας.

Επισημαίνω ,ότι η δυνατότητα που δίνουμε στον κάθε πολίτη να μιλήσει στα δημοτικά μας συμβούλια, δεν είναι το ίδιο πράγμα, για τον απλούστατο λόγο ,ότι τα θέματα τα βάζει ο Πρόεδρος και όχι οι πολίτες.

Επίσης η δυνατότητα, που δίνει το άρθρο 215  για αναφορές πολιτών και για υποβολή θεμάτων από25μελείς και πλέον ομάδες πολιτών, είναι γραφειοκρατούμενες διαδικασίες και γι αυτό δεν έχουν αξιοποιηθεί από κανένα μέχρι σήμερα.

Η «ώρα του πολίτη» , την οποία προτείνουμε, θα είναι πραγματικά ώρα του πολίτη ,θα έχει αμεσότητα, θα έχει ζωντανή διαδικασία, θα έχει πραγματική συμμετοχή του πολίτη, θα έχει αποτέλεσμα.

Παρακαλούμε για την συζήτηση στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο, που θα συγκαλέσετε, ώστε να αρχίσει αμέσως η υλοποίηση της «ώρας του πολίτη».

Με τιμή
Νίκος Νίνος
δημοτικός σύμβουλος
επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 22 Απρ 2018

Αρθρογραφία