ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκτύπωση

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ9/4/10

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενημερώνει τους επιχειρηματίες- μέλη του, καθώς επίσης και τις γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο δημιουργίας νέας επιχείρησης για την προκήρυξη νέων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης.

Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα που έθεσε σε εφαρμογή από την Παρασκευή 8/4/2010 ο ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. Ευρώ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προγράμματα:

1.- Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Αποδέκτες του ειδικού αυτού προγράμματος είναι επιχειρήσεις μικρού μεγέθους (μέχρι 50 εργαζόμενους), που ενισχύονται μέσω επιχορήγησης ποσοστού επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, για ένα διάστημα 4 ετών.

Το ποσό επιχορήγησης επί των ασφαλιστικών εισφορών είναι για τους «κοινούς» άνεργους, 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο και 25% το τέταρτο έτος, ενώ για πρόσληψη ειδικών κατηγοριών ανέργων, όπως νέων έως 30 ετών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 100% για το πρώτο και το δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και το τέταρτο έτος.

2.- Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

Η διαφορά του προγράμματος αυτού σε σχέση με το προηγούμενο είναι ότι αφορά στην επιχορήγηση ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών για ένα διάστημα 2 ετών, σε ποσοστό που, για τους «κοινούς» άνεργους ανέρχεται στο 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος, ενώ  για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές ομάδες τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε 80% για το πρώτο έτος και 80% για το δεύτερο έτος.

Και στα δύο ανωτέρω προγράμματα για τις επιχειρήσεις επιβάλλεται ένα πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης, ενώ οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 μήνες.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 γυναικών, νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας από 22 έως 64 ετών.Το πρόγραμμα αυτό αφορά άνεργες γυναίκες που δημιουργούν νέα επιχείρηση και προβλέπει τη συνολική επιχορήγηση για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα με το ποσό των 24.000 ευρώ. 

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι η παρακολούθηση σεμιναρίου επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ και η υποβολή δήλωσης έναρξη δραστηριότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης προκήρυξης του προγράμματος στο ΦΕΚ.

Και για τα τρία αυτά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο δικτυακό τόπου του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση:

http://ait.oaed.gr/

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310-57330
 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία