Τα μοναδικά νησιά με πάνω από ένα δήμο: ΚΡΗΤΗ - ΕΥΒΟΙΑ

Εκτύπωση

Τα μοναδικά νησιά με πάνω από ένα δήμο:
ΚΡΗΤΗ - ΕΥΒΟΙΑ9/4/10

Μόνο η Κρήτη και η Εύβοια, τα δύο μεγαλύτερα νησιά της χώρας, μένουν, έξω από την μεταρρύθμιση «Καλλικράτη» του νέου χωροταξικού που θέλει κάθε νησί να αποτελεί και ξεχωριστό δήμο, με εξαίρεση ασφαλώς τα πολύ μικρά νησιά που προβλέπεται να συνενώνονται με το πλησιέστερο μεγάλο, εφόσον υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση.

Έτσι, μολονότι, άλλοι μεγάλοι νησιωτικοί δήμοι της χώρας, όπως αυτοί που βρίσκονται στην Ρόδο, τη Λέσβο, την Κέρκυρα κ.λ.π. θα είναι στο εξής μια ενιαία αυτοδιοίκηση που θα περιλαμβάνει και τα παραπλήσια μικρότερα νησιά, οι πολυπληθείς και πολυάριθμοι ΟΤΑ της Κρήτης και της Εύβοιας, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μικρότερης κλίμακας συνενώσεις και μόνο.

Όπως έχουμε ξανά αναφέρει οι νησιωτικοί δήμοι θα έχουν πολύ περισσότερες αρμοδιότητες σε σχέση με τους ηπειρωτικούς δήμους, καθώς υπολογίζεται ότι θα αναλάβουν και αρμοδιότητες που στην υπόλοιπη Ελλάδα ανήκουν στις περιφέρειες.

Φαίνεται να μεταφέρονται στα νησιά οι αρμοδιότητες των τομέων που αφορούν την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υγεία και την πρόνοια, τις μεταφορές και τα δημόσια έργα. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, στην ενέργεια, στο εμπόριο και στην απασχόληση.

Αντίστοιχα, τα τοπικά συμβούλια που θα λειτουργούν σε μεγάλους νησιωτικούς δήμους θα αποκτήσουν αρμοδιότητες αντίστοιχες των διαμερισματικών συμβουλίων των μεγάλων ηπειρωτικών δήμων.

Σε κάθε δήμο που θα συνενωθεί θα αντιστοιχεί ένας τοπικός αντιδήμαρχος με αυξημένες αρμοδιότητες, ο οποίος θα είναι πρόεδρος των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων. Επιπλέον, οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των ενδοπεριφερειακών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Τέλος, ιδίως για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου οι πολίτες θα εκλέγουν με αμεσότερο τρόπο τους εκπροσώπους τους στο περιφερειακό συμβούλιο, αφού προβλέπεται να καθοριστεί εκλογική περιφέρεια όχι το σύνολο του νομού αλλά τα παλαιά επαρχεία.


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία