Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου

Εκτύπωση

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Δήμαρχος έξέδωσαν δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα σχετικά με τις νέες Αντιδμαρχίες.
Τέσσερις οι νέοι Αντιδήμαρχοι (αντί του αναμενόμενου αριθμού πέντε).
Οι κ.κ. Μανόλης Αναγνωστάκης, Μανόλης Δελήμπασης, Αναστάσιος Παπαδουράκης και Ματθαίος Τσιμπισκάκης αναλαβάνουν χρέη των νέων Αντιδημάρχων και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή πορεία και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.
Παρακάτω το Δελτίο Τύπου της Δημαρχίας:
                                           __________________________________________


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Αφού λάβαμε υπόψη :

  • Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3463 / 8 - 6 - 2006 που αναφέρονται στον ορισμό των Αντιδημάρχων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 19. του Ν. 2539/1997.
  • Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των Δημοτικών θεμάτων  σε συνδυασμό με πολλά άλλα τρέχοντα θέματα που χρειάζονται εντεταμένη προσοχή και υπερβολικό φόρτο εργασίας.
  • Τις πολλές και ολοένα διευρυμένες αρμοδιότητες των Δήμων.

 

 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε   

 

     Α.   Ορίζουμε  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  του  επιτυχόντος  συνδυασμού  « νέα  ΑΝΤΙΛΗΨΗ  για  το  Ρέθυμνο  »   κ. κ.  Μανόλη Αναγνωστάκη , Μανόλη  Δελήμπαση  , Αναστάσιο Παπαδουράκη  και  Ματθαίο Τσιμπισκάκη  ,  Αντιδημάρχους  Δήμου  Ρεθύμνης  για το χρονικό διάστημα μέχρι  31 - 12 - 2009.

     Β.   Μεταβιβάζουμε  στους  νέους  Αντιδημάρχους  τις  παρακάτω περιγραφόμενες  αρμοδιότητες , που έχουν ως εξής : 

           

           α.  Στον  κ.  Μανόλη  Αναγνωστάκη

 

               1.  Την Ευθύνη της Πολιτικής Επικοινωνίας του Δήμου.    

               2.  Την  Ευθύνη των Αθλητικών Θεμάτων. 

               3.  Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

               4.  Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του.  

               5.  Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

 

            β.  Στον  κ.  Μανόλη Δελήμπαση

 

               1.  Την Εποπτεία  και την Προώθηση  των  θεμάτων  των Οικισμών και  των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.     

               2.  Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

               3.   Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του.  

               4.  Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

                

 

          γ.  Στον  κ.  Αναστάσιο Παπαδουράκη.

 

1. Την Ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2. Την Ευθύνη στον τομέα  του Περιβάλλοντος.  

3.  Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

               4.   Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις 

                     αρμοδιότητές του.  

5.   Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες

      του.

 

δ.   Στον  κ.  Ματθαίο Τσιμπισκάκη.

 

  1. Την Οργάνωση και την Παρακολούθηση του έργου των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Συνεργείων του Δήμου.
  2. Την Εποπτεία  και την  Προώθηση των Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων. 
  3. Την Ευθύνη για το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
  4. Την Ευθύνη για τα έργα του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
  5. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

               6.   Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του.  

1.      Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

 

      

Γ.  Κατά την απουσία του Δημάρχου θα τον αναπληρώνουν οι Αντιδήμαρχοι ως εξής  : 

 

      1.  Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του  2009  ο κ. Μανόλης Αναγνωστάκης

      2. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο  του 2009  ο κ. Μανόλης Δελήμπασης.

      3. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2009  ο κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης.

      4.  Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2009 ο κ. Ματθαίος     

           Τσιμπισκάκης.       

 

 Δ.  Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα που θα  

       δημοσιευθεί στον  Τοπικό Τύπο.


      Ρέθυμνο  7  Ιανουαρίου  2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία