Ο κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β.Ο.Α.Κ.

Εκτύπωση

Ο κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β.Ο.Α.Κ.                                                                    

 

30/3/10


Αποτελεί κοινή συνείδηση όλων των Κρητικών ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί το σπουδαιότερο έργο υποδομής της Κρήτης και την αναγκαία βάση για την ανάπτυξή της. Για το νομό μας όμως, το Ρέθυμνο, αποτελεί ταυτόχρονα και όρο επιβίωσης.

Στερούμενος δυστυχώς, πέραν της οδικής, άλλων πυλών εισόδου με τον υπόλοιπο κόσμο, καθηλώνεται σήμερα ακόμη περισσότερο στον κορεσμό και την ύφεση. Έχω την βεβαιότητα ότι ελάχιστοι ίσως μόνο Ρεθεμνιώτες θα διαφωνούσαν με τα παραπάνω. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι η άμεση υλοποίηση ενός σύγχρονου ΒΟΑΚ είναι πλέον μονόδρομος, ενώ κοινή απαίτηση όλων μας πρέπει να είναι η εύρεση και προώθηση του κατάλληλου μηχανισμού για το σκοπό αυτό. Έχω πει πολλές φορές ότι η σημερινή του κατάσταση αποτελεί «ντροπή για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του» και ότι αρκετός χρόνος και ευκαιρίες έχουν χαθεί τόσα χρόνια μέσα από πολυδοκιμασμένες και ελάχιστα αποτελεσματικές διαδικασίες.

Επιτέλους, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να δοθεί μια νέα ώθηση στα έργα υποδομής της Κρήτης με πρώτο και κατεπείγον μέλημα τον πλήρη εκσυγχρονισμό του ΒΟΑΚ. Τα ουσιαστικά θεμέλια αυτής της προσπάθειας θα μπουν τους επόμενους δύο μήνες με την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Ο νέος αυτός φορέας, λειτουργώντας με την επιτυχώς δοκιμασμένη συνταγή της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» και σε συνδυασμό με την ουσιαστική πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης, θα παρακάμψει το βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση τέτοιων μεγάλων δημοσίων έργων. Αυτό δεν είναι η ανεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτικών κεφαλαίων αλλά η απίστευτη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μελετών και των υπολοίπων διοικητικών διαδικασιών ωρίμανσης των επιμέρους έργων.

Και ο λιγότερο σχετικά ενημερωμένος Ρεθεμνιώτης έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι η μελέτη κάθε επιμέρους τμήματος καρκινοβατεί επί σειρά ετών. Βασική αιτία είναι η  καθυστέρηση  μεταξύ μελετητών και πολυεπίπεδων, θεσμικά αδύνατων διοικητικών σχημάτων που ασφυκτιούν υπό την συγκεντρωτική εποπτεία του εκάστοτε ΥΠΕΧΩΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται, για τα τμήματα εντός του νομού μας, η χαρακτηριστικά αργή εξέλιξη των ήδη καθυστερημένα ανατεθειμένων αναγκαίων μελετών.
 

Είναι σαφές ότι με τέτοιους ρυθμούς μόνο το ένα από τα παραπάνω υποέργα θα μπορούσε να προλάβει να ενταχθεί στο σημερινό ΕΣΠΑ (2007-2013), ενώ τα άλλα δύο απλά θα ωρίμαζαν μέχρι το 2015.

Η τομή, που επιφέρει το νέο σχήμα, έγκειται στην αποκέντρωση σε επίπεδο Περιφέρειας όλων των διαδικασιών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων καθώς και την επιτάχυνσή τους αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.». Επιπροσθέτως, το έργο πλέον θα μπορεί να σχεδιαστεί και να προγραμματιστεί στο σύνολό του από έναν οργανωμένο και ισχυρό φορέα, σε αντίθεση με τα έως τώρα αποσπασματικά υποέργα.

Έτσι, σύμφωνα με το σχεδιασμό του νέου σχήματος, μέχρι το τέλος του 2012 ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος της Κρήτης  θα έχει μελετηθεί στο σύνολό του, ενώ οι υπό εξέλιξη μελέτες θα ολοκληρωθούν άμεσα με σκοπό την κατασκευή των αντίστοιχων τμημάτων έως το 2015, που σημειωτέων με τα σημερινά δεδομένα τον ίδιο χρόνο ίσως απαιτούσε μόνο η μελέτη τους.

Είναι επίσης σημαντικό και όχι συνηθισμένο με τις μέχρι τώρα κατανομές σε περιφερειακό επίπεδο ότι από τα
108 χιλιόμετρα νέου αυτοκινητόδρομου που προβλέπονται για την επόμενη περίοδο, τα 34 χλμ, δηλαδή περίπου το 1/3 επί του γενικού συνόλου βρίσκονται εντός του νομού μας.

Το άλλο μεγάλο αγκάθι, έως και σήμερα, του τεράστιου έργου της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ αποτελεί η χρηματοδότησή του που στηρίχθηκε σε ανεπαρκή κεφάλαια που προβλέπονταν από τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ). Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Γ? ΚΠΣ (2000-2006) προβλέπονταν για το ΒΟΑΚ πιστώσεις 150 εκατ. ευρώ, ενώ για το ΕΣΠΑ (2007-2013) η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προβλέψει πίστωση 265 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων και το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, προβλέπεται χρηματοδότηση για το ΒΟΑΚ ύψους 750 εκατ. ευρώ μέχρι το 2015.

Μετά από μια τολμηρή, στην παρούσα χρονική συγκυρία, αλλά δίκαιη και αναγκαία απόφαση του Υπουργείου θα εξασφαλισθεί η σίγουρη και διαρκής χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου από σύναψη δανεισμού του ελληνικού δημοσίου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι κάτι που πραγματικά αξίζει η Κρήτη, όπως και παραδέχτηκε το υπουργικό επιτελείο, κάτι που της είχε στερηθεί τόσα χρόνια λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και οράματος και ήρθε η ώρα να το δούμε να παίρνει σάρκα και οστά. Το νέο αυτό σχήμα οφείλουμε να το υποδεχτούμε με ανυπομονησία, σύμπνοια, συναίσθημα ευθύνης αλλά και με επαγρύπνηση και διαρκή έλεγχο ώστε να επιτελέσει αυτό που όλοι περιμένουμε: Υποδομές που αξίζουν στον τόπο μας.

« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία