ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εκτύπωση
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


5/3/10

Από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διατέθηκε μέρος των πιστώσεων για την καταβολή της εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδύσεων βάση του Νόμου 3299-3522.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επενδυτές στο σύνολό τους, η Περιφέρεια Κρήτης προέβη στην κατανομή του  50%  των υποχρεώσεων που αφορούν επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί βάση του Νόμου 3299-3522  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου έως 22-02-2010.

Το σύνολο  των οφειλομένων  προς τους επενδυτές  ανέρχεται στο ποσό των 25.191.192,00 ευρώ και πραγματοποιείται καταβολή  που ανέρχεται στο ποσό των  12.638.665,00 ευρώ.

Θα ακολουθήσει η καταβολή και του υπολοίπου των υποχρεώσεων από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την λίστα με την επωνυμία των επενδυτών καθώς και τα χρηματικά ποσά της καταβολής μπορείτε να δείτε στο site της Περιφέρειας Κρήτης www. crete-region.gr στον Πίνακα Ανακοινώσεων.  


 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 21 Απρ 2018

Αρθρογραφία