ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


 • ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ : ΕΞΙ μέτρα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΕΜΠΟΡΙΟΥ και μια ΠΡΟΤΑΣΗ

26/2/10

Ο εμπορικός
σύλλογος Ρεθύμνου προτείνει και παίρνει θέση όσο αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου στο νομό. Αναφερόμενοι σε αυτό μας ανακοινώνουν τα εξής:

 

Έχουμε δύο μελέτες, η μια το 2004 που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση παρήγγειλε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο με θέμα "Επιπτώσεις σε τομείς της οικονομικής ζωής από την εγκατάσταση και τη λειτουργία υπεραγορών λιανικού εμπορίου στην πόλη του Ρεθύμνου" και η δεύτερη "Οι μετανάστες του Ρεθύμνου ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες" που ο Εμπορικός Σύλλογος παρήγγειλε ως ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του, αποτελούν εργαλεία πρώτης τάξεως για να κάνουμε συνεργίες για το μεγάλωμα της πίτας για την αύξηση της κατανάλωσης.

 

τρίπτυχο: ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

 • ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ προσέλκυσης επισκεπτών μέσω ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ για το Ρέθυμνο και ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ άμεσες ενέργειες. 
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ μέσω ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με σεμινάρια περί οικονομικού αναλφαβητισμού - καταναλωτικής συνείδησης.
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ σε τρία επίπεδα για την αγορά του Ρεθύμνου και τα παρεχόμενα τοπικά προϊόντα σε Μαθητικές Κοινότητες (Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων) αλλά και στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ιδίως πολύγλωσση παρέμβαση στους μετανάστες που αποτελούν το 10% του πληθυσμού και που είναι μόνιμοι κάτοικοι του τόπου μας.
Ξένοι επισκέπτες - τουρισμός :
η αγορά του Ρεθύμνου δεν αποτελεί μόνο προαύλιο χώρο των ξενοδοχείων της πόλης μας. Πρέπει ξεχωριστά μαζί σε όλες τις ενέργειες (εκθέσεις, ηλεκτρονικά μέσα, έντυπα) να αποτελεί ξεχωριστό τμήμα η αγορά αλλά και τα τοπικά προϊόντα.

 

Εκδόσεις σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ενώσεις καταναλωτών, Επιμελητήρια, ΤΕΔΚ, Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,   Γ. Γραμματεία καταναλωτή για ενημερωτικά φυλλάδια αρχών καταναλωτή.

 

ΕΣΠΑ

 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
 • Ενίσχυση των ιστορικών εμπορικών κέντρων και των αγορών των πόλεων για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα τους μη αποκλείοντας κοινούς αποθηκευτικούς χώρους, stock outlet και άλλες μορφές συνεργιών μετά από διαβούλευση με τις Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων, Εμπορικών Συλλόγων κ.α. 
   
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΜΕ.Επίσπευση των επόμενων προσκλήσεων και εξειδίκευση στην ενίσχυση εφαρμογών πράσινης οικονομίας από τις μμε εμπορίου.
   
 • ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΙΟΥ Αξιοποίηση προγράμματος leader και για το εμπόριο με ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.
   
 • ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΧΗΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Εξασφάλιση προϋποθέσεων συμμέτοχης του εμπορίου στις παραπάνω ενισχύσεις
   
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιοποίηση πόρων ΕΠΑΝΑΔ και ΠΕΠ, μέσω εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ανά  περιφέρεια
   
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρωτοβουλία Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου στο Ε. Π. Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Έχουμε υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με τίτλο: Ανάπτυξη της μικρο-επιχειρηματικότητας σε εφαρμογές της πράσινης οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Κύπρου. Ακρωνύμιο : Green Small BusinessNet
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ με στόχο την ΑΞΙΑ και την ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

α. Οι επενδύσεις στα ξενοδοχεία και στην εστίαση να είναι συνάρτηση των προϊόντων που προωθούν όπως κρέας, ελαιόλαδο, τυρί, μέλι, φρούτα, λαχανικά κ.α.

 

Αποτελεί λάθος και πολυτέλεια άνευ προηγούμενου να επιδοτούμαστε μόνο για βιομηχανικά είδη από αιρκοντίσιον  μέχρι οχήματα και να μην έχουμε ή να ζητάμε σύνδεση με την Ελληνική ή εγχώρια παραγωγική βάση. Γιατί η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να αναφέρεται απλά στην "κατανάλωση" ειδών και συνδέσεων με αυτήν, πράγμα που δε λέει τίποτα αν δεν συνδεθεί με την δημιουργία μιας παραγωγικής βάσης που να παράγει αγαθά και υπηρεσίες για την πράσινη ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα μετατραπεί σε μοχλό ενός ειδικού κλάδου εκπαίδευσης, έρευνας και παραγωγής. Κατά συνέπεια η πράσινη ανάπτυξη στην κυριολεξία του όρου δεν αφορά την εισαγωγή από το εξωτερικό υλικών πράσινης τεχνολογίας προκειμένου να εμπεδωθούν σε κτίρια, υπηρεσίες, μηχανές κ.α. Αλλά να αφορά τον τόπο μας, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Ρέθυμνο σε συγκεκριμένους πράσινους τομείς τεχνολογίας και οικονομικής - κοινωνικής λογικής, με τρόπο που να παράγει για την δική μας αγορά και οικονομία αλλά και για εξαγωγές μας. Διαφορετικά αν απλά εισάγουμε αιρκοντίσιον, φίλτρα και αυτοκίνητα έστω και υβριδικής τεχνολογίας το    οικονομικό- δημοσιονομικό πρόβλημα θα παραμένει.

 

β. Προγράμματα ενίσχυσης για την δημιουργία εταιρικών συνεργιών παραγωγοί, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, έμποροι-διακινητές. Στοχεύοντας στην γνώση και εμπειρία των συμβαλλόμενων μελών για ποιότητα και συμφέροντα προϊόντα για τους καταναλωτές από την μια αλλά και μεγιστοποίηση προστιθέμενης αξίας για τους συμβαλλόμενους από την άλλη. Έτσι θα έχουμε μια παραγωγή του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) που θα παράγει ποιοτικά προϊόντα και θα αμείβονται όλοι για την εισφορά του.

 

 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ:
Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση με το όνομα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". Καλό είναι και έγκαιρα εκτός από ονόματα του τρόπου εκλογής και νομείς της εξουσίας να προβληματιστούμε εκ των προτέρων για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ανά νομό και στην περιφέρεια την αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου και την δημιουργία πιθανόν νέων που να απαντούν στις ανάγκες των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της οικονομίας.

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ:
Δημιουργία συντονιστικού οργάνου άμεσα για την παρακολούθηση και δραστηριοποίηση των όποιων αποφάσεων μεταξύ Νομαρχίας - Υπηρεσιών Παραγωγής - Εμπορικής Κοινότητας.

 

Η εμπορική κοινότητα καταθέτει θέσεις, απόψεις και προτάσεις στην βάση ενός καλόπιστου διαλόγου για την ανάπτυξη του τόπου μας σε μια εποχή δύσκολη αλλά εξόχως προκλητική. 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία