ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Εκτύπωση
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ« ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ »

20/2/10

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου - Διεύθυνση Πολιτισμού (ΝΕΛΕ) για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» θα απασχολήσει επιμορφωτές  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης, ΦΕΚ 794/τ.Β΄/31-12-1985,  με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες και για όσο διάστημα υλοποιείται το πρόγραμμα.

Οι  θεματικές ενότητες που θα υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω :

  • Συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους νέους (εφηβεία, σχέσεις, διαχείριση συναισθημάτων κ.λ.π.)
  • Ανάπτυξη αισθητικών δεξιοτήτων ( τρόπος που τρέφομαι, ντύνομαι, φαίνομαι κ.λ.π.)
  • Εργαστήρι χορού
  • Επεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο με ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Τεχνικές αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
  • Θεατρικό Εργαστήρι (θεατρικό παιχνίδι, τεχνικές θεάτρου)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού - Ν.Ε.Λ.Ε., Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος, από 22-02-2010 έως 26-02-2010 εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 13.00 προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: έντυπη αίτηση που παραλαμβάνουν από την υπηρεσία, αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των αναγραφόμενων στο βιογραφικό [βεβαιώσεις: επιμόρφωσης - κατάρτισης, διδακτικής εμπειρίας, γνώσης Η/Υ (με πιστοποίηση), ξένων γλωσσών (με πιστοποίηση), συμμετοχής σε συνέδρια ? σεμινάρια, δημοσιεύσεων, συγγραφικού έργου κ.ά.]. Η επιλογή των επιμορφωτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης και στο με αριθ. πρωτ. 759/26-11-2005 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 28310-40054, 40060, 40062.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία