Η Ενέργεια στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Εκτύπωση
Η Ενέργεια στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 

           

  • Δραστηριότητες του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης για το Θεματικό έτος της Ενέργειας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

5/2/10

Στα πλαίσια της παγκόσμιας κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Κλιματική Αλλαγή και επιμέρους την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, και με δεδομένο τον τεράστιο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαθητές ως μελλοντικοί πολίτες, η σχολική χρονιά 2009-10 («Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»), είναι αφιερωμένη στην Ενέργεια.

Στόχος είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν γνωστικά και βιωματικά όλες τις μορφές Ενέργειας (συμβατικές και εναλλακτικές) και την επίδραση που η χρήση τους έχει στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα, ο θεματικός άξονας Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές - Εξοικονόμηση Ενέργειας & Τοπικές Κοινωνίες προτείνεται να λειτουργήσει ως έναυσμα και ταυτόχρονα πλαίσιο ποικίλων σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Αγωγής.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο, ως γνωστό, έχουν αναπτύξει πολύχρονη και πολύπλευρη δραστηριότητα στη συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση μαθητών, με διαλέξεις στα σχολεία, διανομή πληροφοριακού υλικού, ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, αλλά και στον συντονισμό και εφαρμογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την ενεργό συμμετοχή σχολείων όλων των βαθμίδων.

Κατά τη διάρκεια των επτά προηγούμενων σχολικών ετών υλοποιήθηκαν επιτυχώς πρότυπα ευρωπαϊκά ενεργειακά προγράμματα σε τουλάχιστον 100 τάξεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κρήτης, με τη συνεργασία των Εκπαιδευτικών Αρχών του νησιού αλλά και των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, Επιμελητηρίων, Ενώσεων και Συλλόγων κλπ. Οι μαθητές μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γνωρίζουν με ευχάριστο τρόπο τις πηγές ενέργειας και τους τρόπους σωστής χρήσης της, ενώ παράλληλα οδηγούνται σε απλούς «ενεργειακούς ελέγχους» για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο σχολείο τους και στο σπίτι τους.

Επίσης πραγματοποιούνται επισκέψεις των συμμετεχόντων σχολικών τάξεων σε εγκαταστάσεις συμβατικής παραγωγής ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συμπεριλαμβάνει στα εκπαιδευτικά του προγράμματα και το Νηπιαγωγείο, με ειδικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά και Νηπιαγωγούς.

Ταυτόχρονα, το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει και συνδιοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις (ημερίδες, εσπερίδες, συνέδρια) με ενεργειακά θέματα για τους εκπαιδευτικούς, όπου και παρουσιάζονται τρόποι διδακτικής προσέγγισης και η εμπειρία από τις παραπάνω δραστηριότητες αλλά και από ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Στην προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού της Κέντρου για την ενημέρωση-πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, συνεργοί και πολύτιμοι υποστηρικτές είναι όλες οι Περιβαλλοντικές Αρχές του νησιού, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΠΕΕΚΠΕ), τα γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) καθώς και τα σχολεία όλης της Κρήτης.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, ειδικά για τη σχολική χρονιά 2009-2010, η οποία συμπίπτει με το θεματικό έτος της ενέργειας, ενισχύει τις πρωτοβουλίες και δράσεις του - στα πλαίσια αυτού του πρόσφορου πεδίου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος - και προτείνει επιπλέον την οργάνωση σειράς σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων (αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια σχετική εσπερίδα την επόμενη εβδομάδα), προκειμένου οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί να είναι έτοιμοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γενικότερα την ένταξη του σχολείου σε μια καθημερινότητα προσανατολισμένη στην Ενεργειακή Αειφορία.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία