Οι νέοι Αντινομάρχες Ρεθύμνου

Εκτύπωση

Οι νέοι Αντινομάρχες Ρεθύμνου

4/1/10
του Βασίλη Κασιμάτη

Η νομαρχία όπου κατά παράδοση κάθε πρώτη έκαστου νέου έτος διορίζει νέους αντινομάρχες και με απόφαση Νομάρχη κ. Γ. Παπαδάκη, όρισε τους νέους Αντινομάρχες για το διάστημα 1/1/2010 έως 31/12/2010.
Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Νικολούδης & Μανώλης Σταυρακάκης θα είναι οι νέοι Αντινομάρχες για το ανωτέρω διάστημα εις αντικατάσταση των κ.κ. Ζωής Σιταρένου & Γιάννας Κεγαλογιάννη - Μπριλιράκη.
Ακολούθως η Απόφαση:
 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  • 1.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»  με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3013/2002.
  • 2.    Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 & 5 του άρθρου 1 του Ν. 3274/2004.
  • 3.    Την με αριθμ. 2/2/4-1-2009 απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου  περί «Καθορισμού αριθμού Νομαρχιακών Επιτροπών, Αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών»
  • 4.    Την Τροποποίηση ? Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α Ρεθύμνης (ΦΕΚ1655/13-8-2009)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως Αντινομάρχες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου τους παρακάτω Νομαρχιακούς Συμβούλους:

1. Νικολούδη Ιωάννη
2. Σταυρακάκη Εμμανουήλ

Η παρούσα ισχύει από 1-1-2010  έως 31-12-2010.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία