Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου και τα καθήκοντά τους

Εκτύπωση

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου και τα καθήκοντά τους

2/1/2010

Αριθμός Απόφασης  : 3160

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ   
Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3463 / 8 - 6 - 2006 που αναφέρονται στον ορισμό των Αντιδημάρχων.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 19. του Ν. 2539/1997.

3. Την ανάγκη συντονισμένης και ταχύτερης προώθησης των Δημοτικών θεμάτων σε συνδυασμό με πολλά άλλα τρέχοντα θέματα που χρειάζονται εντεταμένη προσοχή και υπερβολικό φόρτο εργασίας.

4. Τις πολλές και διευρυμένες αρμοδιότητες των Δήμων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Μ Ε   

Α.   Ορίζουμε  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους του  επιτυχόντος  συνδυασμού « νέα  ΑΝΤΙΛΗΨΗ  για  το  Ρέθυμνο  »   κ. κ. Μανόλη Αναγνωστάκη , Kωνσταντίνο Σαριδάκη , Αναστάσιο Παπαδουράκη,  Ματθαίο Τσιμπισκάκη και Κωνσταντίνο Αραμπατζόγλου , Αντιδημάρχους Δήμου Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα μέχρι  31 - 12 ? 2010.

Β.Μεταβιβάζουμε  στους  νέους Αντιδημάρχους  τις  παρακάτω περιγραφόμενες  αρμοδιότητες , που έχουν ως εξής : 

 

α. Στον κ.Μανόλη Αναγνωστάκη

1.  Την Ευθύνη της Πολιτικής Επικοινωνίας του Δήμου.    

2. Την Ευθύνη των Αθλητικών Θεμάτων.  

3.  Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

4. Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.  

5.  Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

β. Στον κ. Κωνσταντίνο Σαριδάκη

 1Την Εποπτεία και την Προώθηση  των  θεμάτων  των Οικισμών και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.     

 2. Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 3.   Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.  

 4. Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του

γ. Στον  κ. Αναστάσιο Παπαδουράκη.

1.     Την Ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2.     Την Ευθύνη στον τομέα  του Περιβάλλοντος.  

3.    Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 4.  Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.  

5.   Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες

      του.

δ.   Στον  κ.  Ματθαίο Τσιμπισκάκη.

1.     Την Οργάνωση και την Παρακολούθηση του έργου των Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.     Την Εποπτεία  και την  Προώθηση των Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων. 

3.     Την Ευθύνη για το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

4.     Την Ευθύνη για τα έργα του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

5.     Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6.   Την Υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του.  

7.     Την Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

ε.  Στον κ. Κωνσταντίνο Αραμπατζόγλου

1. Εποπτεία και προώθηση του Δημοτικού έργου στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας

2. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Εποπτεία των Συνεργείων του Δήμου).

3. Στήριξη Ατόμων με Αναπηρία.

4. Στήριξη Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών.

5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6. Εκπροσώπηση του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Γ. Κατά την απουσία του Δημάρχου θα τον αναπληρώνουν οι Αντιδήμαρχοι ως εξής  : 

  • 1.  Από τον Ιανουάριο έως και τις 15 Μαρτίου του  2010                                 ο κ. Μανόλης Αναγνωστάκης
  • 2.  Από τις 16 Μαρτίου 2010 έως τον Μάϊο  του 2010                                     ο κ. Κωνσταντίνος Σαριδάκης.  
  • 3.  Από τον Ιούνιο 2010 έως τις 15 Αυγούστου του 2010                                ο κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης.
  • 4.  Από τις 16 Αυγούστου 2010 έως τον Οκτώβριο του 2010                           ο κ. Ματθαίος  Τσιμπισκάκης.
  • 5.  Από το Νοέμβριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2010                            ο κ. Κωνσταντίνος Αραμπατζόγλου.      

Δ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στον  Τοπικό Τύπο
Ε.   Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.

Ρέθυμνο 31 Δεκεμβρίου  2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
     και Διοίκησης Ρεθύμνης.
2. Ενδιαφερόμενους.
3. Υπηρεσίες του Δήμου.                                       

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία