Υπουργείο Εθνικής Χωροταξίας και Δημόσιας Τάξης προς Ηλία Λαμπίρη

Εκτύπωση

Υπουργείο Εθνικής Χωροταξίας και Δημόσιας Τάξης προς Ηλία Λαμπίρη


Απάντηση στην από 20-11-2008 Ερώτηση του Βουλευτή καθ. κ. Ηλία Λαμπίρη σχετικά με τον Βόρειο Οδικό Άξονα και τους συνδετήριους δρόμους, απέστειλε με το με αριθμό 1705/15-12-2008 έγγραφό του το Υπουργείο Εθνικής Χωροταξίας και Δημόσιας Τάξης.

Τα Ερωτήματα, όπως διατυπώνονταν στο κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή Ηλία Λαμπίρη ήταν τα ακόλουθα:    

1. Είναι στις προθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ να ενταχθεί το διευρωπαϊκό δίκτυο του ΒΟΑΚ καθώς και άλλοι κύριοι συνδετήριοι δρόμοι όπως ο Αμαριώτικος, στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ένταξης των ήδη ώριμων έργων οδοποιίας του Νομού Ρεθύμνου, σε προγράμματα κατασκευής στο ΕΣΠΑ (2007-2013);

 

2. Προτίθεται το ΥΠΕΧΩΔΕ να προβεί σε ενέργειες απεμπλοκής της στασιμότητας που παρατηρείται, για το ζήτημα της πρόσβασης από ΒΟΑΚ στο αεροδρόμιο Χανίων, με τη μεταφορά της ευθύνης από την Περιφέρεια Κρήτης (που έχει αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης) στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, έτσι ώστε να ενταχθεί στον Βόρειο Οδικό Άξονα και να υλοποιηθεί το συνδετήριο αυτό οδικό τμήμα, το οποίο αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη Δυτική Κρήτη και ιδιαίτερα για τoν απομονωμένο Νομό Ρεθύμνου;

 

Στο έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ   με αριθμό 1705/15.12.08 αναφέρονται τα εξής:

 

  1. Στα  πλαίσια της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε δρόμο με δύο κλάδους κυκλοφορίας, εκπονούνται μελέτες κατά τμήματα σε μήκος 135 χιλιομέτρων ώστε με την περαίωση των μελετών τα τμήματα αυτά να δημοπρατηθούν στα πλαίσια του προγράμματος κατασκευής  Ε.Σ.Π.Α. . Ειδικότερα στο Νομό Ρεθύμνου εκπονούνται σήμερα μελέτες στα  τμήματα:

-          Όρια Νομού Χανίων ? Ατσιπόπουλο  και

-          Κόμβος Αμαρίου Εσταυρωμένος ? Πάνορμο ? Διακλάδωση προς Μελιδόνι.

 

  1. Η μελέτη του συνδετήριου δρόμου ΒΟΑΚ (Σούδα) ? Αεροδρόμιο Χανίων, εκπονείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
  2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΠ ?ΕΠ), σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο ΕΠ-ΕΠ «των ήδη ώριμων έργων οδοποιίας» του Ν. Ρεθύμνου, δεδομένου ότι αυτά δεν ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.
  3. Σας επισυνάπτουμε το  με αρ. πρ. 12140/1-12-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης (Διαχειριστική Αρχή),  για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

     (Το έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει τα εξής) :

 « Σχετικά με την ερώτηση του θέματος σας πληροφορούμε ότι όπως έχει συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση με το ΥΠΟΙΟ και τα καθ?  ύλη αρμόδια Υπουργεία, κατά την Δ?  Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, το Τομεακό Πρόγραμμα  «Προσπελασιμότητα» θα καλύψει τη χρηματοδότηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης ενώ το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα χρηματοδοτήσει την επαρχιακή οδοποιία στην οποία εμπίπτουν οι συνδετήριοι δρόμοι όπως και ο Αμαριώτικος.»

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία